هآی گآیز :')

هآی گآیز :')

۴ اسفند 1396
3K
#bambam

#bambam

۱۶ بهمن 1395
13K
◀بابـ ْ اِسْفَنْجے🙈 ↯↯بِهِمـ 🙇 ↙یاد داد🍃 ←هَر چے🌼 ↗خُل تَر🙉 #زِنْدِگے❥ ✔بِهْتَر🙌

◀بابـ ْ اِسْفَنْجے🙈 ↯↯بِهِمـ 🙇 ↙یاد داد🍃 ←هَر چے🌼 ↗خُل تَر🙉 #زِنْدِگے❥ ✔بِهْتَر🙌

۱۶ بهمن 1395
9K
I've tired to tell myself That this pain would go away:|🍃 من خستِه شُدم اَز بَس بِه خودَم گفتَم کِه کِی این دَرد تَموم میشِهـ :|😿 @Iam.yoona @Iam.yoona @Iam.yoona

I've tired to tell myself That this pain would go away:|🍃 من خستِه شُدم اَز بَس بِه خودَم گفتَم کِه کِی این دَرد تَموم میشِهـ :|😿 @Iam.yoona @Iam.yoona @Iam.yoona

۱۶ بهمن 1395
9K
They don't understand you're all I have ✨💜 اونا نمیفهمن.. تو همه چیزِ منی🎈💕 #My_hurt @iGot7

They don't understand you're all I have ✨💜 اونا نمیفهمن.. تو همه چیزِ منی🎈💕 #My_hurt @iGot7

۱۴ بهمن 1395
10K
بآز یه‍ مدت نبـودم منو یآدتون رفتـ؟!😕😐 نفـرین خدآی جذآبیت بر شمآ😐✋

بآز یه‍ مدت نبـودم منو یآدتون رفتـ؟!😕😐 نفـرین خدآی جذآبیت بر شمآ😐✋

۱۴ بهمن 1395
10K
dis jamais à tes yeux le secret de ton couer parce qu'ils ne sont pas confident et ils pleurent❤️🍃✨

dis jamais à tes yeux le secret de ton couer parce qu'ils ne sont pas confident et ils pleurent❤️🍃✨

۱۴ بهمن 1395
10K
-You left me with the darkness that no one can repeatedly bright..! -منو باتاریکے رها کردے🌑 که هیچکسـ نمیتونه روشنشـ کنه :] #goblin

-You left me with the darkness that no one can repeatedly bright..! -منو باتاریکے رها کردے🌑 که هیچکسـ نمیتونه روشنشـ کنه :] #goblin

۸ بهمن 1395
11K
داستانِ زِنِدگی من دُو شَخصیَتـ دارَ 💜 مَنی کِ هَمِه می بینَنـد.. مَنی کِـ فقط مَنْ می بینَم:) #suzy

داستانِ زِنِدگی من دُو شَخصیَتـ دارَ 💜 مَنی کِ هَمِه می بینَنـد.. مَنی کِـ فقط مَنْ می بینَم:) #suzy

۸ بهمن 1395
11K
【 خیلیــا از مغــــز➠ فلجــــن●!●!●!】 【 ولـــی➠ از کمــــر↳↯ بـه پاییـــن】 【 فعالیتـــای↯↲گستـــرده ای➠ دارن 】 #jinyoung

【 خیلیــا از مغــــز➠ فلجــــن●!●!●!】 【 ولـــی➠ از کمــــر↳↯ بـه پاییـــن】 【 فعالیتـــای↯↲گستـــرده ای➠ دارن 】 #jinyoung

۴ بهمن 1395
11K
+Hi -Hi +Did you eat dinner -Did you eat dinner +Are you copying me -Are you copying me +I Love you! -Yes I ate dinner already +سلام -سلام +ناهار خوردی -ناهار خوردی +داری ازم کپی ...

+Hi -Hi +Did you eat dinner -Did you eat dinner +Are you copying me -Are you copying me +I Love you! -Yes I ate dinner already +سلام -سلام +ناهار خوردی -ناهار خوردی +داری ازم کپی میکنی -داری ازم کپی میکنی +دوست دارم! -اره همین الان ناهار خوردم 😐😹✌ #ریـدین_که‍😐👐 #kris

۴ بهمن 1395
11K
وقـتـی تو کـلآس حـوصلم سر میره‍😐👐 #anti_school😐💩 #kris

وقـتـی تو کـلآس حـوصلم سر میره‍😐👐 #anti_school😐💩 #kris

۳۰ دی 1395
12K
لِنگَتَمـ ـپیدا نیـ عینـ کفشـ صیندرلا 💙:) زمینـی شـدنت مبآرکـ بهتـرینِ مــن😻💜👑 #bff @iGot7

لِنگَتَمـ ـپیدا نیـ عینـ کفشـ صیندرلا 💙:) زمینـی شـدنت مبآرکـ بهتـرینِ مــن😻💜👑 #bff @iGot7

۲۹ دی 1395
13K
#سه سال گذشت...سه سال پراز حادثه و حاشیه و اتفاق...سه سال پر از #خنده و #گریه ... سه سال پر از لحظه های دلگرم کننده و در کنارش سه سال پراز تلاش و خستگی...سه سالی ...

#سه سال گذشت...سه سال پراز حادثه و حاشیه و اتفاق...سه سال پر از #خنده و #گریه ... سه سال پر از لحظه های دلگرم کننده و در کنارش سه سال پراز تلاش و خستگی...سه سالی که که زندگیمون دیگه خالی نبود... #هفت تا #فرشته لحظه به لحظه شو برامون رویایی ...

۲۶ دی 1395
16K
خـب خـب خـب😐👋 تـولد یه‍ توله‍ سگ دوس دآشتنـیه‍ که‍ از نظـر منگـولی تو دنیآ نظیـر نعآره‍ بچمـ😐💪👈💜 #تــــــولـدت_هــپــی_گـوسآلــه‍😻😉 #مــثلــن تولــد بچـه‍ هآتُ بآ همـ جشن بگیـریمـ😻😹«البتـه‍ لآزم به‍ ذکره‍ که‍ هیچ خری تو رو ...

خـب خـب خـب😐👋 تـولد یه‍ توله‍ سگ دوس دآشتنـیه‍ که‍ از نظـر منگـولی تو دنیآ نظیـر نعآره‍ بچمـ😐💪👈💜 #تــــــولـدت_هــپــی_گـوسآلــه‍😻😉 #مــثلــن تولــد بچـه‍ هآتُ بآ همـ جشن بگیـریمـ😻😹«البتـه‍ لآزم به‍ ذکره‍ که‍ هیچ خری تو رو نمیبره‍ بیبی^^» خـآ دیگه‍ زیآدی زریـدم :| هــپی :| @fatemehmm @fatemehmm بیسـت و‌نهمـ تولـد ژلوفنمه‍😎💪 ...

۲۶ دی 1395
13K
اوووووفـ😻😜 نامـوسآ این مـکنست یآ دآرین بآم شـوخـی میکنیـد؟!😱😎😏 @Iam.yoona #bambam

اوووووفـ😻😜 نامـوسآ این مـکنست یآ دآرین بآم شـوخـی میکنیـد؟!😱😎😏 @Iam.yoona #bambam

۲۴ دی 1395
13K
پـٰاشـٰا : بِعـ چـے فِڪر میڪُنـے؟ بـٰارۅنـ : بِعـ تُـۅ پـٰاشـٰا : مَنُـۅ بِبَخشـ ۅَݪـے مَنـ هَنُـۅز اُۅنُـۅ دُۅسِشـ دٰارمـ #ݪانتـۅرۍ #mark •|💎|•

پـٰاشـٰا : بِعـ چـے فِڪر میڪُنـے؟ بـٰارۅنـ : بِعـ تُـۅ پـٰاشـٰا : مَنُـۅ بِبَخشـ ۅَݪـے مَنـ هَنُـۅز اُۅنُـۅ دُۅسِشـ دٰارمـ #ݪانتـۅرۍ #mark •|💎|•

۲۴ دی 1395
13K
سـی ال و سـیستـرش هـآرین *_* پ ن:دنـدونای نیش هآرینو😋💪

سـی ال و سـیستـرش هـآرین *_* پ ن:دنـدونای نیش هآرینو😋💪

۱۸ دی 1395
15K
💃کٔـویـیـنمـ کـویـیـنـ بود وقتـی که‍ کـویـیـنمـ،کـویـیـن نبود :|#

💃کٔـویـیـنمـ کـویـیـنـ بود وقتـی که‍ کـویـیـنمـ،کـویـیـن نبود :|#

۱۸ دی 1395
13K
هـآی گآیـز نسبتآ بآ معـرفت :/💔 بـعـد مدت هآ آمدمـ :/✌ حـس شد نبودمـ؟! :/💪 #queen_cl

هـآی گآیـز نسبتآ بآ معـرفت :/💔 بـعـد مدت هآ آمدمـ :/✌ حـس شد نبودمـ؟! :/💪 #queen_cl

۱۸ دی 1395
13K