خالق مرا شاعر تو را شعر آفریده چشمت دوبیتی لب غزل مویت قصیده دارد قشون آبی چشمت می آید روسی برای پارسی لشکر کشیده اول صدایت می کشد نازک دلان را چون سوت موشک بین ...

خالق مرا شاعر تو را شعر آفریده چشمت دوبیتی لب غزل مویت قصیده دارد قشون آبی چشمت می آید روسی برای پارسی لشکر کشیده اول صدایت می کشد نازک دلان را چون سوت موشک بین شهری جنگ دیده کام یکی از عاشقانت را برآور یک لب مکیده بهتر از صد ...

۴ دی 1398
11K
#سیمائونه 😉 یه شلوار جین قدیمی که ریش ریش کردم و یه #نقاشی کوچولو برای باشگاه 😉💪✌🏋 #باتیک

#سیمائونه 😉 یه شلوار جین قدیمی که ریش ریش کردم و یه #نقاشی کوچولو برای باشگاه 😉💪✌🏋 #باتیک

۲ دی 1398
6K
#my_art🦄 ☄ #نقاشی #راپید #طراحی #چالش #زیبا #هنر

#my_art🦄 ☄ #نقاشی #راپید #طراحی #چالش #زیبا #هنر

۱۰ آذر 1398
7K
دانشجوها روزتون مبارک😍 🙈 تقدیم به همه دانشجوهاااا #my_art #چالش

دانشجوها روزتون مبارک😍 🙈 تقدیم به همه دانشجوهاااا #my_art #چالش

۱۶ آذر 1398
5K