نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

@Amirsloworg (۷ تصویر)

دور همرو خط زدم اسمت رو دستم بود☔ 🚬 #amirsloworg #amir #Companislow_aj #Artesh_Slow #امیر_اسلو #موزیک

دور همرو خط زدم اسمت رو دستم بود☔ 🚬 #amirsloworg #amir #Companislow_aj #Artesh_Slow #امیر_اسلو #موزیک

۲ هفته پیش
18K
مشتی نیازی به رفتن نیست ما جلو چشممون جامون پر میشه :/ #Eshghid_be_Mola ❤ #Amirsloworg #Music_dislov #Artesh_slowi #Companislow_Aj #Alon 👑

مشتی نیازی به رفتن نیست ما جلو چشممون جامون پر میشه :/ #Eshghid_be_Mola ❤ #Amirsloworg #Music_dislov #Artesh_slowi #Companislow_Aj #Alon 👑

۳ هفته پیش
33K
ما نمیخوایم خدای معرفت باشید اما اونقد با معرفت باشید یهو ذهنمون رفت پیشتون نگیم ولش کن بابا اون که آدم نیست #AmirslowOrg #amir #Artesh_Tk_Nafare #Hosele_0%

ما نمیخوایم خدای معرفت باشید اما اونقد با معرفت باشید یهو ذهنمون رفت پیشتون نگیم ولش کن بابا اون که آدم نیست #AmirslowOrg #amir #Artesh_Tk_Nafare #Hosele_0%

۲۱ فروردین 1398
26K
[ به شنیدن صداش عادت نکنین، نشنیدنش بگاتون میده... کشیدم که میگم :) ] #Onlin #Music_dislov °| |°🍂 🌧 🍁 #Artesh_Tk_Nafare #AmirslowOrg #Onlin #Music.dislov #Hemayaaaaaat 🎤 ✌ #Saket_Shodi #Halalet_Nakardam #Pashimon #Ghors_khab #sefid_bakht

[ به شنیدن صداش عادت نکنین، نشنیدنش بگاتون میده... کشیدم که میگم :) ] #Onlin #Music_dislov °| |°🍂 🌧 🍁 #Artesh_Tk_Nafare #AmirslowOrg #Onlin #Music.dislov #Hemayaaaaaat 🎤 ✌ #Saket_Shodi #Halalet_Nakardam #Pashimon #Ghors_khab #sefid_bakht

۱۰ فروردین 1398
22K
#اهنگ_‌امیراسلو‌_‌میلاد‌راستاد #حلالت‌نکردم @Amirsloworg 👈👑 ..... °| |°🍂 🌧 🍁 #Artesh_Tk_Nafare #AmirslowOrg #Onlin #Music.dislov #Hemayaaaaaat 🎤 ✌ #Saket_Shodi #Halalet_Nakardam #Pashimon #Ghors_khab #sefid_bakht #amir

#اهنگ_‌امیراسلو‌_‌میلاد‌راستاد #حلالت‌نکردم @Amirsloworg 👈👑 ..... °| |°🍂 🌧 🍁 #Artesh_Tk_Nafare #AmirslowOrg #Onlin #Music.dislov #Hemayaaaaaat 🎤 ✌ #Saket_Shodi #Halalet_Nakardam #Pashimon #Ghors_khab #sefid_bakht #amir

۸ فروردین 1398
13K
Amir Slow & Amir Ali & Amir Kn ŠĔFÌĎ.BÁĶĤŤ آدم یه سری حرفا رو که میشنوه، به ناشنواها حسودیش میشه 🎤 🎧 #Artesh_Tk_Nafare #AmirslowOrg #Onlin #Music.dislov #Hemayaaaaaat 🎤 ✌ #Saket_Shodi #Pashimon #Ghors_khab #sefid_bakht #amir

Amir Slow & Amir Ali & Amir Kn ŠĔFÌĎ.BÁĶĤŤ آدم یه سری حرفا رو که میشنوه، به ناشنواها حسودیش میشه 🎤 🎧 #Artesh_Tk_Nafare #AmirslowOrg #Onlin #Music.dislov #Hemayaaaaaat 🎤 ✌ #Saket_Shodi #Pashimon #Ghors_khab #sefid_bakht #amir

۶ فروردین 1398
26K
شمام هر آهنگ جدیدی ڪِ میاد با اون تصورش میکنید؟😭 یا من یه احمقِ روانیہِ دلتنگم؟!😔 💔 @Naseraj_Kompani #Artesh_Tk_Nafare #AmirslowOrg #Onlin #Music.dislov #Hemayaaaaaat 🎤 ✌ #Saket_Shodi #Pashimon #Ghors_khab #amir

شمام هر آهنگ جدیدی ڪِ میاد با اون تصورش میکنید؟😭 یا من یه احمقِ روانیہِ دلتنگم؟!😔 💔 @Naseraj_Kompani #Artesh_Tk_Nafare #AmirslowOrg #Onlin #Music.dislov #Hemayaaaaaat 🎤 ✌ #Saket_Shodi #Pashimon #Ghors_khab #amir

۴ فروردین 1398
10K