نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آتش_جدایی (۱ تصویر)

#حکایت_وحدت_درعشق #عاشقی بر در خانه یارش رفت و درب کوبید. #معشوق پرسید : کیست؟ #عاشق گفت: من هستم « عاشق شما» معشوق گفت: برو، هنوز زمان ورود #خامان_و_ناپختگان_عشق به این خانه نرسیده است. تو خام ...

#حکایت_وحدت_درعشق #عاشقی بر در خانه یارش رفت و درب کوبید. #معشوق پرسید : کیست؟ #عاشق گفت: من هستم « عاشق شما» معشوق گفت: برو، هنوز زمان ورود #خامان_و_ناپختگان_عشق به این خانه نرسیده است. تو خام هستی. باید مدتی در #آتش_جدایی بسوزی تا پخته شوی، هنوز آمادگی عشق را نداری. عاشق ...

۷ آبان 1397
155