نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آدرینا (۱۵ تصویر)

#آدرینا #سال_نو_مبارک

#آدرینا #سال_نو_مبارک

۲ هفته پیش
1K
رمان همزاد پارت۱۲۸ #آدرینا با خوشحالی شروع کردم ب دست زدن..کی فکرشو میکرد داداش آراز ی روزی اینجور عاشق بشع و از همه عجب تر آدین ک دیوونه وار نور رو میپرسته و حتا خودم ...

رمان همزاد پارت۱۲۸ #آدرینا با خوشحالی شروع کردم ب دست زدن..کی فکرشو میکرد داداش آراز ی روزی اینجور عاشق بشع و از همه عجب تر آدین ک دیوونه وار نور رو میپرسته و حتا خودم ک عاشق ی پسر ک ۱۰ سال از خودم بزرگتره شده عجیبه ن!؟..اماعشق ک حرف ...

۶ مرداد 1398
2K
رمان همزاد پارت ۱۱۹ #اشکان دست باند پیچم رو بالا بردم و گفتم: -هیچی داداش دردو دل با آینه بود. وارد امارت شدم توی سالن ندیدمش..طبقه بالا رفتم توی تک تک اتاقا گشتم ولی خبری ...

رمان همزاد پارت ۱۱۹ #اشکان دست باند پیچم رو بالا بردم و گفتم: -هیچی داداش دردو دل با آینه بود. وارد امارت شدم توی سالن ندیدمش..طبقه بالا رفتم توی تک تک اتاقا گشتم ولی خبری ازش نبود..با حرص دستمو توی موهام فرو کردم..که با شنیدن صدای هق هق گریه کسی ...

۲۰ تیر 1398
1K
رمان همزاد پارت۱۰۲ #آدرینا خشکم زده بودو نمیدونستم باید چیکار کنم..چی بگم..و چطور این هیجانی که توی قلبم راه انداخته رو اروم کنم..از ته دلم خوشحال بودم و دلم میخواست بالا پایین بپرم اما یه ...

رمان همزاد پارت۱۰۲ #آدرینا خشکم زده بودو نمیدونستم باید چیکار کنم..چی بگم..و چطور این هیجانی که توی قلبم راه انداخته رو اروم کنم..از ته دلم خوشحال بودم و دلم میخواست بالا پایین بپرم اما یه حسی بهم میگفت باور نکن حرفاشو، اشکان با خیلی از دخترا دوست بوده حتما به ...

۱۴ خرداد 1398
2K
رمان همزاد پارت۹۵ #آدرینا بخواب.. بخواب آدرینا.. وای ..خدا چرا خوابم نمیبرع!!..عع اشکان از ذهنم بروبیرون دیگه...چشاتو ببند دختر بزار خوابت ببرع..عع باز چشاش میاد تو ذهنم..همینطور غلت میزدم روی تخت تا خوابم ببرع ولی ...

رمان همزاد پارت۹۵ #آدرینا بخواب.. بخواب آدرینا.. وای ..خدا چرا خوابم نمیبرع!!..عع اشکان از ذهنم بروبیرون دیگه...چشاتو ببند دختر بزار خوابت ببرع..عع باز چشاش میاد تو ذهنم..همینطور غلت میزدم روی تخت تا خوابم ببرع ولی انگار ن انگار سریع روی تخت تشستم و موهامو کشیدم..هوووف از خودم بدم میاد از ...

۲۹ اردیبهشت 1398
1K
رمان همزاد پارت۷۷ #اشکان آره همینه مثل همیشه پرسپولیس برد آخه موندم این کیسه کشا چع انتظاری برای برد دارن با اون پنالتیه خخخ (استقلالی های محتم نظرشع دیگع البته حقم داره خخ) سرمو ب ...

رمان همزاد پارت۷۷ #اشکان آره همینه مثل همیشه پرسپولیس برد آخه موندم این کیسه کشا چع انتظاری برای برد دارن با اون پنالتیه خخخ (استقلالی های محتم نظرشع دیگع البته حقم داره خخ) سرمو ب سمتش برگردوندم چرا انقدر ناز میخوابه؟!..پیشونیشو بوسیدم و بلندش کردم و بردم تو اتاقم روی ...

۱۳ فروردین 1398
38K
رمان همزاد پارت ۷۶ #آدرینا ی نگاه ب خونه کردم هے هیچ کس نبود حداقل حدیثه خانوم(خدمتکارشون)خونه بود حتما امروز باید مرخصی میگرفت...هے خدایا من چقدر تنهام...هیچ کسیو ندارم... مثل همیشه وقتی ناراحتم باید کیک ...

رمان همزاد پارت ۷۶ #آدرینا ی نگاه ب خونه کردم هے هیچ کس نبود حداقل حدیثه خانوم(خدمتکارشون)خونه بود حتما امروز باید مرخصی میگرفت...هے خدایا من چقدر تنهام...هیچ کسیو ندارم... مثل همیشه وقتی ناراحتم باید کیک میپختم رفتم آشپزخونع تخم مرغ ها رو تو کاسه شکوندم و شروع کردم با هم ...

۱۱ فروردین 1398
70K
رمان همزاد پارت۷۰ #آدرینا وای خدای من باورم نمیشه آجیم همه چیو یادش اورده...تازه آدی تیله ای(لقب آدین) زنگ زدوگفت ک آجیم همه چیو یادش اورده و من الان مثل دیوونه ها بالا پایین میپرم ...

رمان همزاد پارت۷۰ #آدرینا وای خدای من باورم نمیشه آجیم همه چیو یادش اورده...تازه آدی تیله ای(لقب آدین) زنگ زدوگفت ک آجیم همه چیو یادش اورده و من الان مثل دیوونه ها بالا پایین میپرم و آهنگ میخونم...باید آماده بشم چون آدی گفت امشب میان خونه...ب سمت wc رفتم تا ...

۲ فروردین 1398
7K
رمان همزاد پارت ۵۸ #آدرینا با حال بدم که شامل ،اشک،سکسکه،غم بود سریع از اتاق بیرون اومدم که تو آغوش گرمی فرو رفتم سفت تو آغوشش می فشردتم؛با تمام وجودم عطر تنشو بوییدم این عطر ...

رمان همزاد پارت ۵۸ #آدرینا با حال بدم که شامل ،اشک،سکسکه،غم بود سریع از اتاق بیرون اومدم که تو آغوش گرمی فرو رفتم سفت تو آغوشش می فشردتم؛با تمام وجودم عطر تنشو بوییدم این عطر این بو چرا انقدر آرانش ب بدن بی جونم وارد میکنه؟..صدای آرومش لاله گوشمو نوازش ...

۱۷ اسفند 1397
16K
رمان همزاد پارت۵۳ #آدرینا روی تخت نشستم و با عصبانیت موهامو کشیدم ععع خوابم نمیاد خیلی خستم ولی خیلی خوابم نمیاد آخه مگه میشع؟هوفففف...برم پیش آدین بخوابم نوج نمیشه دختر دیگع نمیشه پیش آدین خوابید...پس ...

رمان همزاد پارت۵۳ #آدرینا روی تخت نشستم و با عصبانیت موهامو کشیدم ععع خوابم نمیاد خیلی خستم ولی خیلی خوابم نمیاد آخه مگه میشع؟هوفففف...برم پیش آدین بخوابم نوج نمیشه دختر دیگع نمیشه پیش آدین خوابید...پس میرم پیش داداش آراز وای دارم شبیه بچه ها رفتار میکنم...با شنیدن صدای رعدوبرق سریع ...

۱۰ اسفند 1397
7K
رمان همزاد پارت ۴۳ _اشکان بزارم زمین باتوم... ععع اشکان چرا میری بیرون؟... اشکانی..اشکان جونم..تروجان م.. _اگه میخوای زنده بمونی لالشو سرشو تو گردنم فرو کرد و همینطور که هق هق میکرد فوش کشمم میکرد...هوا ...

رمان همزاد پارت ۴۳ _اشکان بزارم زمین باتوم... ععع اشکان چرا میری بیرون؟... اشکانی..اشکان جونم..تروجان م.. _اگه میخوای زنده بمونی لالشو سرشو تو گردنم فرو کرد و همینطور که هق هق میکرد فوش کشمم میکرد...هوا خیلی سرد بود لرزش بدنشو از سرما حس کردم... به سمت ساحل رفتم... دریا طوفانی ...

۲۰ بهمن 1397
1K
رمان همزاد پارت۴۲ #آدرینا به آدی و نوری نگاه کردم مشغول حرف زدن بودن..هوففف چیکار کنم..دیلینگ..آره خودش..الان هیچکس حواسش بهم نیس میتونم راحت برمم...یوهاهاها به سمت سالن پایین ویلا رفتم ویلامون سه طبقه بود و ...

رمان همزاد پارت۴۲ #آدرینا به آدی و نوری نگاه کردم مشغول حرف زدن بودن..هوففف چیکار کنم..دیلینگ..آره خودش..الان هیچکس حواسش بهم نیس میتونم راحت برمم...یوهاهاها به سمت سالن پایین ویلا رفتم ویلامون سه طبقه بود و ی طبقه زیر زمینی داشت که سالن ورزش،شناو بار داشت..که منم دقیقا میخواستم برم سالن ...

۱۹ بهمن 1397
6K
رمان همزاد پارت۳۵ #آدرینا آخرش ی من میمونم تو د قلب نداری که تومنی که با عشق مینشونی به پات...داری ول میکنی که جات کی بزارم من نه د قلب نداری که تو یه من ...

رمان همزاد پارت۳۵ #آدرینا آخرش ی من میمونم تو د قلب نداری که تومنی که با عشق مینشونی به پات...داری ول میکنی که جات کی بزارم من نه د قلب نداری که تو یه من میمونم تو یه من میمونم تو همینطور که جلوی آینه وایستاده بودم و موهامو شونه ...

۷ بهمن 1397
542
#آدرینا

#آدرینا

۱۱ آذر 1396
176
خوشگل کی بودی تو😗 😗 #آدرینا

خوشگل کی بودی تو😗 😗 #آدرینا

۲ آذر 1396
186