نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آدمهای_شرطی (۷ تصویر)

#Part501 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 _ سامی همش تقصیر ماست! اگه مامان رو انقدر اذیت نکرده بودیم اگه از همون اول به مامان میگفتم که تو زنده ای، اگه یه بار تلفنی میذاشتم صدات رو بشنوه من ...

#Part501 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 _ سامی همش تقصیر ماست! اگه مامان رو انقدر اذیت نکرده بودیم اگه از همون اول به مامان میگفتم که تو زنده ای، اگه یه بار تلفنی میذاشتم صدات رو بشنوه من رو باور میکرد و انقدر بهش فشار وارد نمیشد، سامی ما باعث شدیم! من نتونستم ...

۲۲ فروردین 1397
5K
#Part471 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 میخواستم بزنم تو گوشش ولی الان وقتش نبود خونسرد و بی تفاوت بهم زل زد و. دست تو جیبای شلوارش گذاشت و اومد سمتم _ فکر کنم اون شوهر بی هرضت که ...

#Part471 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 میخواستم بزنم تو گوشش ولی الان وقتش نبود خونسرد و بی تفاوت بهم زل زد و. دست تو جیبای شلوارش گذاشت و اومد سمتم _ فکر کنم اون شوهر بی هرضت که خیلی ادعای عاشقیش میشد حتی یه حلقه هم نداد دستت چه برسه به اینکه لباس ...

۲۲ فروردین 1397
18K
#Part428 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 همش لبخندهای شیرین جلو چشمم بود ترس اینکه الان کسی داره اذیتش میکنه داشت روانیم میکرد همش صحنه ی قتل یاسر میومد جلو چشمم همش روز قصاص رهام مثل یه فیلم میومد ...

#Part428 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 همش لبخندهای شیرین جلو چشمم بود ترس اینکه الان کسی داره اذیتش میکنه داشت روانیم میکرد همش صحنه ی قتل یاسر میومد جلو چشمم همش روز قصاص رهام مثل یه فیلم میومد جلو چشمم بعد از سالها چشمام پر شد از اشک من احمق باعث شدم عشقم ...

۲۰ فروردین 1397
33K
#Part401 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 با موتور از بین ماشینا راحت تر تونستم عبور کنم هرچند ساعت ٩شب اطراف خلوت تر بود تبلتم رو به قسمت جلویی موتور فیکس کرده بودم و اطلاعات لوکیشن رو برای تبلتم ...

#Part401 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 با موتور از بین ماشینا راحت تر تونستم عبور کنم هرچند ساعت ٩شب اطراف خلوت تر بود تبلتم رو به قسمت جلویی موتور فیکس کرده بودم و اطلاعات لوکیشن رو برای تبلتم فرستاده بودم با موتور تقریباً ١ساعت و ٤٠ دقیقه تو راه بودم بالاخره رسیدم به ...

۲۰ فروردین 1397
22K
#Part391 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 یکی از مدیران که تا جایی که یادمه اصلاً تا حالا ندیده بودمش با لحن تندی شروع کرد به داد و بیداد کردن حتی حوصله نداشتم جوابش رو بدم ولی با توهین ...

#Part391 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 یکی از مدیران که تا جایی که یادمه اصلاً تا حالا ندیده بودمش با لحن تندی شروع کرد به داد و بیداد کردن حتی حوصله نداشتم جوابش رو بدم ولی با توهین هایی که داشت میکرد دیگه کم کم داشت عصبیم میکرد _ خانم رئیس که اومدی ...

۱۸ فروردین 1397
4K
#Part301 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 نمیدونم چرا با وجود اینکه میدونم قبلاً با سام بوده ولی نمیتونم ازش متنفر بشم میخوام اونم همیشه بخنده کاش خوب بشه کاش هیچکسی غمی نداشته باشه کاش بتونیم لغت غم رو ...

#Part301 #آدمای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 نمیدونم چرا با وجود اینکه میدونم قبلاً با سام بوده ولی نمیتونم ازش متنفر بشم میخوام اونم همیشه بخنده کاش خوب بشه کاش هیچکسی غمی نداشته باشه کاش بتونیم لغت غم رو پاک کنیم و تو دایره ی لغات همچین چیزی وجود نداشته باشه... کاش بشه زندگیم ...

۱۳ فروردین 1397
24K
#Part1 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 امیدوارم اگه ازدواج کنم دست از سرم برداره مامان إصرار میکنه ازدواج کنم ، ولی یارا میگه فکر خوبی نیست همین یه راهم مونده ، اونم امتحان میکنم شاید ولم کرد یادم ...

#Part1 #آدمهای_شرطی 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 امیدوارم اگه ازدواج کنم دست از سرم برداره مامان إصرار میکنه ازدواج کنم ، ولی یارا میگه فکر خوبی نیست همین یه راهم مونده ، اونم امتحان میکنم شاید ولم کرد یادم اومد از ترس شنیده شدن صدام گوشیم روخاموش کردم آخه همینکه گوشیم پیشم باشه بسه ...

۱۷ اسفند 1396
762