نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آذرماه_ (۲ تصویر)

درون آینه به خودم نگاهی می اندازم. چشمهایم را تنگ میکنم، چین عمیقی بین دو ابروانم میفتد، دقت میکنم، تلاش میکنم به یاد اورم اما بی فایده است نمیشناسم، من فرد درون اینه را دیگر ...

درون آینه به خودم نگاهی می اندازم. چشمهایم را تنگ میکنم، چین عمیقی بین دو ابروانم میفتد، دقت میکنم، تلاش میکنم به یاد اورم اما بی فایده است نمیشناسم، من فرد درون اینه را دیگر نمیشناسم. به اطرافم نگاهی می اندازم همه چیز را به یاد می آورم همه چیز ...

۱۶ آذر 1398
5K
من دلتنگ توام دلتنگ تویی که نمیدونم صدامو میشنوی یا نه... غمامو میبینی یا نه... دلتنگیمو حس میکنی یا نه... بوی تنهاییمو میفهمی یا نه... من دلتنگ نگاهتم دلتنگ چشمات دلتنگ لبخندای مرموزت... دلتنگ اون ...

من دلتنگ توام دلتنگ تویی که نمیدونم صدامو میشنوی یا نه... غمامو میبینی یا نه... دلتنگیمو حس میکنی یا نه... بوی تنهاییمو میفهمی یا نه... من دلتنگ نگاهتم دلتنگ چشمات دلتنگ لبخندای مرموزت... دلتنگ اون چین کنار چشماتم که وقتاییکه بروم میخندیدی ظاهر میشدن... دلم نگاه پر از عصبانیتتو میخواد... ...

۱۲ آذر 1398
1K