نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آریا_ابراهیمی (۷ تصویر)

خساست در محبت ؛ بدترین نوع خساست است .. #آریا_ابراهیمی

خساست در محبت ؛ بدترین نوع خساست است .. #آریا_ابراهیمی

۵ روز پیش
33K
وسوسه شده ام دوباره سیب را گاز بزنم ؛ میخواهم تبعیدی سیاره ای دیگر شویم ؛ من باشم و تو .. #آریا_ابراهیمی

وسوسه شده ام دوباره سیب را گاز بزنم ؛ میخواهم تبعیدی سیاره ای دیگر شویم ؛ من باشم و تو .. #آریا_ابراهیمی

۲ هفته پیش
37K
یادآوری ایرادات به یک آدم بیشعور ، مانند تکان دادن پارچه ی قرمز برای گاو مسابقه می مونه ؛ هر لحظه باید آماده ی حمله اش باشی .. #آریا_ابراهیمی

یادآوری ایرادات به یک آدم بیشعور ، مانند تکان دادن پارچه ی قرمز برای گاو مسابقه می مونه ؛ هر لحظه باید آماده ی حمله اش باشی .. #آریا_ابراهیمی

۲ هفته پیش
18K
گاهی هر کسی یکی رو نیاز داره بتونه راحت باهاش درد و دل کنه ؛ یه آدم مورد اعتماد که خیالت ازش جمع باشه ؛ اگه آنقدر خوش شانس هستید که یکی از این آدمها ...

گاهی هر کسی یکی رو نیاز داره بتونه راحت باهاش درد و دل کنه ؛ یه آدم مورد اعتماد که خیالت ازش جمع باشه ؛ اگه آنقدر خوش شانس هستید که یکی از این آدمها رو دارید سعی کنید هیچوقت از دستش ندید .. #آریا_ابراهیمی

۲ هفته پیش
45K
امروز یکی را شبیه تو دیدم، رفتم به روزهای رفته، پیر شدم در لحظه ای از خاطره ...!! #آریا_ابراهیمی

امروز یکی را شبیه تو دیدم، رفتم به روزهای رفته، پیر شدم در لحظه ای از خاطره ...!! #آریا_ابراهیمی

۴ هفته پیش
27K
دختر شاهکارِ زیبای آفرینش خداست .. خیلی مراقب باید بود رفتاری نسنجیده , فکری معیوب , شاهکارِ ظریفِ خلقت را نشکند .. #آریا_ابراهیمی

دختر شاهکارِ زیبای آفرینش خداست .. خیلی مراقب باید بود رفتاری نسنجیده , فکری معیوب , شاهکارِ ظریفِ خلقت را نشکند .. #آریا_ابراهیمی

۲۵ تیر 1398
39K
آدمهایی که خودشان را چیزی نشان می دهند که نیستند متظاهر و فریبکارند , آنها خودشان خوب میدانند شخصیتِ واقعیشان چقدر نفرت انگیز است , آدمک هایی آنقدر زشت و ناپاک که شیطان هم از ...

آدمهایی که خودشان را چیزی نشان می دهند که نیستند متظاهر و فریبکارند , آنها خودشان خوب میدانند شخصیتِ واقعیشان چقدر نفرت انگیز است , آدمک هایی آنقدر زشت و ناپاک که شیطان هم از آنها گریزان است #آریا_ابراهیمی

۱۹ تیر 1398
34K