نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آغوشِ (۴ تصویر)

ڪافی ست بودنت را تصور ڪنم و بی هیچ هراســــــــے وسعت #آغوشت را ، در آغوشم نقاشی ڪنم آن وقت خودت مے بینے ڪه چگونه از دڪمه دڪمه پیراهنِ یاسے ام ، زیباترین #آغوشِ جهان ...

ڪافی ست بودنت را تصور ڪنم و بی هیچ هراســــــــے وسعت #آغوشت را ، در آغوشم نقاشی ڪنم آن وقت خودت مے بینے ڪه چگونه از دڪمه دڪمه پیراهنِ یاسے ام ، زیباترین #آغوشِ جهان را در آغوشم برایت #عاشقانہ نقاشے مے ڪنم ...

۲ هفته پیش
7K
#تحریم یعنی: #خیالِ داشتنِ #آغوشِ تو را از #شب هایِ من گرفته اند.... #ریحانه_تحویلی #یاسمین #عاشقانه

#تحریم یعنی: #خیالِ داشتنِ #آغوشِ تو را از #شب هایِ من گرفته اند.... #ریحانه_تحویلی #یاسمین #عاشقانه

۳ هفته پیش
7K
. شکلِ دیگر اندوهم به رنگیْ غریب تر به هیبتیْ سیاه تر به عطری تلخناک که در شبی غمناک مرثیه میشود! میدرخشم! سیاهِ سیاه منم این شکلِ دیگر غم این نهایتِ زخم رسوب کرده در ...

. شکلِ دیگر اندوهم به رنگیْ غریب تر به هیبتیْ سیاه تر به عطری تلخناک که در شبی غمناک مرثیه میشود! میدرخشم! سیاهِ سیاه منم این شکلِ دیگر غم این نهایتِ زخم رسوب کرده در تن! منم ! آشوبِ چشم تاولِ دست آبله ی پا زخمِ زخمِ زخم .... منم ...

۲۹ آذر 1398
33K
مرا ببوس جوری که شکوه بکرِ ابرهای کوهستان را توی دستانم لمس کنم ... #چشمانم را ببندم ، گم شوم ... و خودم را در سکوتِ کویر ، میانِ گرمایِ #آغوشِ تو پیدا کنم ، ...

مرا ببوس جوری که شکوه بکرِ ابرهای کوهستان را توی دستانم لمس کنم ... #چشمانم را ببندم ، گم شوم ... و خودم را در سکوتِ کویر ، میانِ گرمایِ #آغوشِ تو پیدا کنم ، مرا ببوس ... آنقدر عمیق ، که تمامِ جانم مست شود ، اشک شوق از ...

۱۶ آذر 1398
2K