نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آناهیتا_ترکمن (۷ تصویر)

❤️ ➖➖ قدیم ترها همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ ...

❤️ ➖➖ قدیم ترها همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام بغض های جهان...! ، چقدر دست هایمان خالی شده است! ، ✍🏼 #آناهیتا_ترکمن ➖➖

۱۶ آذر 1398
107
قدیم ترها... همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی... برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی... برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ... برای باریدنِ تمام بغض ...

قدیم ترها... همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی... برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی... برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ... برای باریدنِ تمام بغض های جهان...! چقدر دست هایمان خالی شده است! #آناهیتا_ترکمن

۱۶ شهریور 1398
30
💥 قدیم ترها همیشه علاجی برایِ هر دردی بود مثلِ روغنِ چرخِ خیاطی برایِ ناله های لولایِ در.. مثلِ دوا گلی برایِ زخم های کودکانه ی سرِ زانو.. مثل آغوشِ مادر بزرگ برای باریدنِ تمامِ ...

💥 قدیم ترها همیشه علاجی برایِ هر دردی بود مثلِ روغنِ چرخِ خیاطی برایِ ناله های لولایِ در.. مثلِ دوا گلی برایِ زخم های کودکانه ی سرِ زانو.. مثل آغوشِ مادر بزرگ برای باریدنِ تمامِ بغض هایِ جهان! چقدر دست هایمان خالی شده است.. . #آناهیتا_ترکمن

۲۹ اردیبهشت 1397
27
قدیمترها همیشه علاجی برای هردردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام بغض های جهان چقدر دست هایمان خالی شده! #آناهیتا_ترکمن

قدیمترها همیشه علاجی برای هردردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام بغض های جهان چقدر دست هایمان خالی شده! #آناهیتا_ترکمن

۳۰ دی 1396
23
#قدیم ترها همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام بغض ...

#قدیم ترها همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام بغض های جهان...! چقدر دست هایمان خالی شده است! #آناهیتا_ترکمن

۱۵ مرداد 1396
4
. قدیم ترها همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام ...

. قدیم ترها همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام بغض های جهان...! . چقدر دست هایمان خالی شده است! #آناهیتا_ترکمن

۱۴ اردیبهشت 1396
23
قدیم ترها همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام بغض ...

قدیم ترها همیشه علاجی برای هر دردی بود؛ مثل روغن چرخ خیاطی برای ناله های لولای در! مثل دوا گلی برای زخم های کودکانه ی سرِ زانو! مثل آغوش مادر بزرگ برای باریدنِ تمام بغض های جهان...! . چقدر دست هایمان خالی شده است! #آناهیتا_ترکمن @city_eshgh

۱۸ مرداد 1395
27