نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آوینی (۱ تصویر)

حقیقت اوضاع جامعه امروز از نگاه #آوینی . فحش اگر بدهند، آزادی بیان است ،جواب اگر بدهی بی فرهنگی سوال اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید است تهمت اگر بزنند در جستجوی ...

حقیقت اوضاع جامعه امروز از نگاه #آوینی . فحش اگر بدهند، آزادی بیان است ،جواب اگر بدهی بی فرهنگی سوال اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید است تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند،جواب اگر بدهی دروغگویی مسخره ات اگر بکنند انتقاد است،جواب اگر بدهی بی جنبه ای ...

۲ هفته پیش
10K