نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آیامیدونید (۱ تصویر)

#آیامیدونید این روباه 30 کیلو اضافه وزن دارد! روباه ها را در فنلاند به شدت چاقشان می‌ کنند تا پوست بیشتری به سازندگان پالتو پوست بفروشند.

#آیامیدونید این روباه 30 کیلو اضافه وزن دارد! روباه ها را در فنلاند به شدت چاقشان می‌ کنند تا پوست بیشتری به سازندگان پالتو پوست بفروشند.

۲۰ مهر 1397
12K