نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آیت‌الله‌بهجت‌‌ره (۱ تصویر)

هیچ‌ڪودڪۍنگران‌وعده‌بعدۍغذایش نیستـــ زیرا‌‌به‌مهربانۍمادرش‌ایمان‌دارد اۍڪاش‌من‌هم‌مثل‌او به‌ #خدایم ایمان‌داشتم... 🏷 #آیت‌الله‌بهجت‌‌ره

هیچ‌ڪودڪۍنگران‌وعده‌بعدۍغذایش نیستـــ زیرا‌‌به‌مهربانۍمادرش‌ایمان‌دارد اۍڪاش‌من‌هم‌مثل‌او به‌ #خدایم ایمان‌داشتم... 🏷 #آیت‌الله‌بهجت‌‌ره

۳ هفته پیش
23K