نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ابن_حسام_خوسفی (۷ تصویر)

دانم که درد عشق نباشد دوا پذیر زحمت مکش طبیب ز بهر دوای ما #ابن_حسام_خوسفی یکم شهریور ،زاد روز ابوعلی سینا و روز پزشک روز پزشک بر تمامی پزشکان متعهد، دلسوز، زحمتکش مبارک باد @srazsaveh

دانم که درد عشق نباشد دوا پذیر زحمت مکش طبیب ز بهر دوای ما #ابن_حسام_خوسفی یکم شهریور ،زاد روز ابوعلی سینا و روز پزشک روز پزشک بر تمامی پزشکان متعهد، دلسوز، زحمتکش مبارک باد @srazsaveh

۱ شهریور 1398
60
مران به عنف #خدا را ز آستانه مرا #مکش_به_تیغ_جدایی به هر بهانه مرا نخست #طایر_گلزار_قدسیان بودیم #محبت تو جدا کرد از آشیانه مرا #مقیم_صومعه بودم به #عالم_لاهوت #کشید_عشق به #کوی_شرابخانه مرا چه #حکمت است که ...

مران به عنف #خدا را ز آستانه مرا #مکش_به_تیغ_جدایی به هر بهانه مرا نخست #طایر_گلزار_قدسیان بودیم #محبت تو جدا کرد از آشیانه مرا #مقیم_صومعه بودم به #عالم_لاهوت #کشید_عشق به #کوی_شرابخانه مرا چه #حکمت است که #صیاد_کارخانه_غیب ز #زلف_و_خال تو بنهاد دام و دانه مرا کرانه می‌کنی از من کجا روا ...

۱۹ آبان 1397
138
نَقاب سُنبل تَر بَرشِکن تَجَلّی را بسوز زآتش عارِض حِجاب تَقوی را به باد رایحه یِ زُلف عَنبَرین بُرْدِه هزار دفتر تَعلیم و درس و فَتوی را تَسلّی دِل عاشق به جُز جَمال تو نیست ...

نَقاب سُنبل تَر بَرشِکن تَجَلّی را بسوز زآتش عارِض حِجاب تَقوی را به باد رایحه یِ زُلف عَنبَرین بُرْدِه هزار دفتر تَعلیم و درس و فَتوی را تَسلّی دِل عاشق به جُز جَمال تو نیست جَمال خویش برو جِلوه دِه تَسلّی را لَبت خُلاصه یِ اَنفاسِ عِیسَوی دارد دَمی به ...

۱۲ آبان 1397
107
🔸ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما #سایه_سرو_قدت دور مباد از سر ما 🔹هیچ نقاش چو #رخسار_تو_صورت_ننگاشت آفرین بر #قلم_صنعت_صورتگر ما 🔸روی تو #اختر_سعد است و مرا از #طالع روی آن نیست که #تابنده_شود_اختر_ما 🔹جرعه‌ای زان #لب-شیرین ...

🔸ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما #سایه_سرو_قدت دور مباد از سر ما 🔹هیچ نقاش چو #رخسار_تو_صورت_ننگاشت آفرین بر #قلم_صنعت_صورتگر ما 🔸روی تو #اختر_سعد است و مرا از #طالع روی آن نیست که #تابنده_شود_اختر_ما 🔹جرعه‌ای زان #لب-شیرین به لب ما نرسید تا لبالب نشد از #خون_جگر ساغر ما 🔸خود همین نام تمامم ...

۱۴ مهر 1397
212
🔸به امیدی که بگشاید ز لعل یار مشکلها خیال آن لب میگون چه خون افتاده در دلها 🔹مخسب ای دیده چون #نرگس به #خوشخوابی_و_مخموری که #شبخیزان همه رفتند و بربستند محمل ها 🔸دلا در #دامن_پیر_مغان ...

🔸به امیدی که بگشاید ز لعل یار مشکلها خیال آن لب میگون چه خون افتاده در دلها 🔹مخسب ای دیده چون #نرگس به #خوشخوابی_و_مخموری که #شبخیزان همه رفتند و بربستند محمل ها 🔸دلا در #دامن_پیر_مغان زن دست و همت خواه که #بی_سالک نشاید کرد قطعاً قطع منزلها 🔹 #سبکباران برون ...

۳ مهر 1397
86
نگاری دلبری دارم چو زلف خود ز من سرکش به جان قربان شدم او را نمیگیرد دلم ترکش #ابن_حسام_خوسفی

نگاری دلبری دارم چو زلف خود ز من سرکش به جان قربان شدم او را نمیگیرد دلم ترکش #ابن_حسام_خوسفی

۱۹ بهمن 1395
13
خواهم که با خیال تو شب‌ها به سر برم. خود می‌برد خیال تو از دیده خواب را... #ابن_حسام_خوسفی

خواهم که با خیال تو شب‌ها به سر برم. خود می‌برد خیال تو از دیده خواب را... #ابن_حسام_خوسفی

۲۶ مهر 1395
17