نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اتحاد_والیبالی (۱ تصویر)

من از ایران| من ‌از تبار‌ خورشیدم| از همین خاک| به‌ قله ‌دنیا ‌رسیدم| اگه‌ بِدی فقط تُ موج مثبت ‌تُ فرصت درارو نمیبنده گذشته ها رو به یاد بسپارُ چشم به دوز به آینده ...

من از ایران| من ‌از تبار‌ خورشیدم| از همین خاک| به‌ قله ‌دنیا ‌رسیدم| اگه‌ بِدی فقط تُ موج مثبت ‌تُ فرصت درارو نمیبنده گذشته ها رو به یاد بسپارُ چشم به دوز به آینده تو این راه کنارتن ”80میلیون‌ستاره ما تا ابد عاشقانه هوادارتونیم #حمایت_تا_قیامت #اتحاد_والیبالی

۱ هفته پیش
7K