نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ادب_مدرک_نیست (۱ تصویر)

ادب مدرک نیست ادب لباس گران پوشیدن نیست ادب بالای شهر زندگی کردن نیست ادب ماشین خوب داشتن نیست ثروت و مدرک ادب نمی آورد ادب در ذات آدم هاست که با تربیت و آموزش ...

ادب مدرک نیست ادب لباس گران پوشیدن نیست ادب بالای شهر زندگی کردن نیست ادب ماشین خوب داشتن نیست ثروت و مدرک ادب نمی آورد ادب در ذات آدم هاست که با تربیت و آموزش صحیح به بار می نشیند ادب یعنی به همسرت امنیت به فرزندت محبت به پدر ...

۳ اسفند 1398
5K