نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ارزو_پارسی (۲ تصویر)

میدانی؟ من به همه ی زنهایِ این شهر مشکوکم آهسته از کنارم میگذرند جوری که انگار همین حالا از آغوشِ تو جدا شده اند رقیبانه لبخند میزنند و جای انگشتان تو را در میانِ موهایشان ...

میدانی؟ من به همه ی زنهایِ این شهر مشکوکم آهسته از کنارم میگذرند جوری که انگار همین حالا از آغوشِ تو جدا شده اند رقیبانه لبخند میزنند و جای انگشتان تو را در میانِ موهایشان جا به جا میکنند.. همین است که ناگهان با خودم و با تو لج میکنم ...

۳ بهمن 1397
10K
میدانی؟ من به همه ی زنهایِ این شهر مشکوکم آهسته از کنارم میگذرند جوری که انگار همین حالا از آغوشِ تو جدا شده اند رقیبانه لبخند میزنند و جای انگشتان تو را در میانِ موهایشان ...

میدانی؟ من به همه ی زنهایِ این شهر مشکوکم آهسته از کنارم میگذرند جوری که انگار همین حالا از آغوشِ تو جدا شده اند رقیبانه لبخند میزنند و جای انگشتان تو را در میانِ موهایشان جا به جا میکنند.. همین است که ناگهان با خودم و با تو لج میکنم ...

۳ بهمن 1397
8K