نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

استاد_علی_اکبر_خانجانی (۱۶ تصویر)

زندگی درمانی زندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است زیرا ھنگامی که تن و دل و روان آدمی رنجور شد بایستی راه و روش و آداب زیستن را علاج نمود و تغییر داد تا وجود ...

زندگی درمانی زندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است زیرا ھنگامی که تن و دل و روان آدمی رنجور شد بایستی راه و روش و آداب زیستن را علاج نمود و تغییر داد تا وجود فرد نجات یابد و احیاء گردد نه اینکه صرفاً با بدن خود کلنجار رویم و ...

۲ روز پیش
2K
۳– بیماری ھا یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان مقابله و براندازی آن را ندارد . و یا نعمت ھائی ھستند که موجب بیداری انسان و تزکیه نفس و پالایش تن و روان ...

۳– بیماری ھا یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان مقابله و براندازی آن را ندارد . و یا نعمت ھائی ھستند که موجب بیداری انسان و تزکیه نفس و پالایش تن و روان می شوند که در این صورت انسان بایستی بر آن ھا صبور باشد و با ...

۴ روز پیش
13K
ای انسان بدان که ھمه ناکامیهایت حاصل ناباوریها و تردیدھایت در حق خویشتن است . #حکمت_مغانه #انسان_کامل #آفرینش_عرفانی #خلق_جدید #استاد_علی_اکبر_خانجانی www.khanjany.com

ای انسان بدان که ھمه ناکامیهایت حاصل ناباوریها و تردیدھایت در حق خویشتن است . #حکمت_مغانه #انسان_کامل #آفرینش_عرفانی #خلق_جدید #استاد_علی_اکبر_خانجانی www.khanjany.com

۶ روز پیش
3K
حکمت مغانه ۵-ای انسان خویشتن را بیازمای تا باور کنی . و برای این آزمون الهی – جهانی خویش شجاع و جسور و مؤمن باشی و البته تا رسیدن به این یقین دچار افت و ...

حکمت مغانه ۵-ای انسان خویشتن را بیازمای تا باور کنی . و برای این آزمون الهی – جهانی خویش شجاع و جسور و مؤمن باشی و البته تا رسیدن به این یقین دچار افت و خیزھا و شکست ھا و ناکامیهای بسیاری خواھی بود ولی بالاخره پیروز خواھی شد زیرا ...

۱ هفته پیش
10K
حکمت مغانه ۴-ای انسان خود باش و بر جای خود باش و باخود باش و بی خود باش . تنها باش تا حق وجودت را بیابی و باور کنی! از کتاب چنین گوید پیر مغان ...

حکمت مغانه ۴-ای انسان خود باش و بر جای خود باش و باخود باش و بی خود باش . تنها باش تا حق وجودت را بیابی و باور کنی! از کتاب چنین گوید پیر مغان اثر استاد علی اکبر خانجانی #حکمت_مغانه #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی دانلود رایگان همه آثار استاد علی اکبر ...

۱ هفته پیش
7K
٢ -ای انسان تو خود کل جهانی و جهان ھستی متمرکز و متوکل به ذات توست و تحت فرمان توست. پس خود را باور کن و بشناس! #حکمت_مغانه #خودشناسی #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی @piredazgareh www.khanjany.com

٢ -ای انسان تو خود کل جهانی و جهان ھستی متمرکز و متوکل به ذات توست و تحت فرمان توست. پس خود را باور کن و بشناس! #حکمت_مغانه #خودشناسی #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی @piredazgareh www.khanjany.com

۲ هفته پیش
4K
حکمت مُغانه یااحد ١-ای انسان تو سلطان کائناتی که کل جهان ھستی با تمام اقتدارش ذاتاً در خدمت توست به شرط آنکه تو خود باشی و خودت را باور داشته باشی و چون باور داشتی ...

حکمت مُغانه یااحد ١-ای انسان تو سلطان کائناتی که کل جهان ھستی با تمام اقتدارش ذاتاً در خدمت توست به شرط آنکه تو خود باشی و خودت را باور داشته باشی و چون باور داشتی به تدریج خود را خواھی شناخت که اراده تو عین اراده خداوند است . #حکمت_مغانه ...

۲ هفته پیش
5K
مناجاتی کودکانه ۵ــ ای پروردگار من ! من از پدر و مادرم اینقدر می ترسم و از اربابانم و پاسبانها در خیابانها و از ھر کس بیشتر از تو می ترسم و اطاعت می کنم ...

مناجاتی کودکانه ۵ــ ای پروردگار من ! من از پدر و مادرم اینقدر می ترسم و از اربابانم و پاسبانها در خیابانها و از ھر کس بیشتر از تو می ترسم و اطاعت می کنم . پس این مهر بی پایان توست و امید و اطمینان من به بخشش توست ...

۳ هفته پیش
14K
مناجاتی کودکانه ۴ــ ای خدای خوب من. ای کسی که بدون آنکه از من بپرسی مرا از عدم آفریدی. و بدون اینکه از من بپرسی به من چشم و گوش و دست و پا و ...

مناجاتی کودکانه ۴ــ ای خدای خوب من. ای کسی که بدون آنکه از من بپرسی مرا از عدم آفریدی. و بدون اینکه از من بپرسی به من چشم و گوش و دست و پا و لب و دھان و بینی و حواس و ذوق و شوق و عشق و لذت ...

۵ بهمن 1398
20K
۴ -عشق از احساس بی نیازی به دنیا برمی خیزد و لذا غایت دین داری و ایمان است که به خدمت بی مزد و منّت مردم در جهت بیداری آنان می انجامد . ۵ -عاشق ...

۴ -عشق از احساس بی نیازی به دنیا برمی خیزد و لذا غایت دین داری و ایمان است که به خدمت بی مزد و منّت مردم در جهت بیداری آنان می انجامد . ۵ -عاشق یعنی مجذوب در ذات پروردگار . و لذا اعمالش تماماً از جانب خداست و از ...

۲۵ دی 1398
18K
٣ -آیا می دانی دل تو چیست ؟ دل تو چیزی نیست بلکه کسی ھست . آن کس کیست ؟ آن کس جز روح تو نیست که ازوحشت فواحش و دد و دیو در پردۀ ...

٣ -آیا می دانی دل تو چیست ؟ دل تو چیزی نیست بلکه کسی ھست . آن کس کیست ؟ آن کس جز روح تو نیست که ازوحشت فواحش و دد و دیو در پردۀ غیب است و در حجاب است . این اراذل را از دل بران تا دلت ...

۲۲ دی 1398
9K
حکمتهای قرآنی (۲) ۶-مسخره مکن که مسخره می شوی . ٧-ظلم مکن تا مظلوم نباشی . ٨-حریص نباش تا به قحطی نیفتی . ٩-پاکیزه و منظم باش تا در خودت قرار گیری . ١٠-بیهوده مخند ...

حکمتهای قرآنی (۲) ۶-مسخره مکن که مسخره می شوی . ٧-ظلم مکن تا مظلوم نباشی . ٨-حریص نباش تا به قحطی نیفتی . ٩-پاکیزه و منظم باش تا در خودت قرار گیری . ١٠-بیهوده مخند که باورت کنند . @piredazgareh #حکمتهای_قرآنی. #مظلوم #حریص #منظم #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی دانلود رایگان همه آثار ...

۱۸ دی 1398
7K
مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از #ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می ...

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از #ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می شوند . براستی این چه رازی است . چرا ازدواج ھای مدرن بجای پیشگیری از ...

۱۴ دی 1398
14K
#وسواس الناس #توحید_عملی #انسان_کامل #مردم_پرستی #امام_شناسی #واژگون_سالاری #لااکراه_فی_الدینِ #لقاالله #استاد_علی_اکبر_خانجانی

#وسواس الناس #توحید_عملی #انسان_کامل #مردم_پرستی #امام_شناسی #واژگون_سالاری #لااکراه_فی_الدینِ #لقاالله #استاد_علی_اکبر_خانجانی

۲۱ آذر 1398
505
🔸 جامع الاسرار ⁦▪️⁩من : پروردگارا یک عمل خالصانه چگونه ممکن می شود؟ ⁦▫️⁩او : یک عمل خالصانه چندین شرط دارد : اول اینکه فقط به قصد رھائی از عذابھا نباشد . دوم اینکه برای ...

🔸 جامع الاسرار ⁦▪️⁩من : پروردگارا یک عمل خالصانه چگونه ممکن می شود؟ ⁦▫️⁩او : یک عمل خالصانه چندین شرط دارد : اول اینکه فقط به قصد رھائی از عذابھا نباشد . دوم اینکه برای خوش آمددیگران نباشد . سوم اینکه با ابزارھا و روش ھای بازار نباشد . چھارم ...

۱۳ آذر 1398
1K
آدم و حوا (زن و نخستین گناه :ناز) مقاله ۱ خودشناسی جنسی استاد علی اکبر خانجانی #آدم_حوا #خودشناسی_جنسی #دائرةالمعارف_عرفانی #استاد_علی_اکبر_خانجانی https://www.aparat.com/v/kTnQy

آدم و حوا (زن و نخستین گناه :ناز) مقاله ۱ خودشناسی جنسی استاد علی اکبر خانجانی #آدم_حوا #خودشناسی_جنسی #دائرةالمعارف_عرفانی #استاد_علی_اکبر_خانجانی https://www.aparat.com/v/kTnQy

۳ آذر 1398
208