نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

استاد_علی_اکبر_خانجانی (۲۱ تصویر)

فرازی از از دعای عرفه آخرالزمان پروردگارا ! از برکات عظیم تو بر جور و جفا افزودیم و از کرامت تو مغرور گشتیم و از محبّت تو شقی شدیم و از عفو و مغفرت و ...

فرازی از از دعای عرفه آخرالزمان پروردگارا ! از برکات عظیم تو بر جور و جفا افزودیم و از کرامت تو مغرور گشتیم و از محبّت تو شقی شدیم و از عفو و مغفرت و صبر تو کوس انا الحق زدیم و ستم و تجاوز را فخر خود نمودیم و ...

۸ ساعت پیش
8K
ایمنی : کاری و فکری نمیکنی الاّ برای ایمن ساختن خویشتن. و ھرچه پیشتر میروی ناامن تر می شوی و بالاخره بر پرتگاه مرگ قرار میگیریو در قبر به امنیت جاوید میرسی. آیا آنچه را ...

ایمنی : کاری و فکری نمیکنی الاّ برای ایمن ساختن خویشتن. و ھرچه پیشتر میروی ناامن تر می شوی و بالاخره بر پرتگاه مرگ قرار میگیریو در قبر به امنیت جاوید میرسی. آیا آنچه را که ناامنی می پنداشتی ایمنی تو نبود؟ از خدا یعنی که از فناگریختی و بالاخره ...

۲ هفته پیش
6K
در وادی بیماری از کتاب بار انداز حکمت اثر استاد علی اکبر خانجانی بسم الله المریض ١ -بیماری ھا توفیق ھای اجباری برای تفرید و تجرید و تنهاسازی نفس بشر است پس یک واقعۀ عرفانی ...

در وادی بیماری از کتاب بار انداز حکمت اثر استاد علی اکبر خانجانی بسم الله المریض ١ -بیماری ھا توفیق ھای اجباری برای تفرید و تجرید و تنهاسازی نفس بشر است پس یک واقعۀ عرفانی است . ٢ -اگر عصر جدید بهمراه انواع امراض مهلک و لاعلاج و جان گداز ...

۳ هفته پیش
4K
“سخنان پیامبر اسلام درباره حضرت علی(ع) “ من ھشدار دھنده ام و علی ھدایت کننده است. من و علی نور واحدیم . علی، جمال باطن من است. ھر چه که شنیدم و دیدم علی ھم ...

“سخنان پیامبر اسلام درباره حضرت علی(ع) “ من ھشدار دھنده ام و علی ھدایت کننده است. من و علی نور واحدیم . علی، جمال باطن من است. ھر چه که شنیدم و دیدم علی ھم شنید و دید و ھر جا که بودم علی ھم بود. علی ، رھبر مؤمنان ...

۳ هفته پیش
6K
(پدیده شناسی قرآنی بیماریها) ١٣١ -ھراس از ایدز مرگبارتر از ویروس آن است ھمانطور که فقط ترس از مرگ است که مرگبار و عذاب دھنده است و خود مرگ زنده کننده و نجات بخش است ...

(پدیده شناسی قرآنی بیماریها) ١٣١ -ھراس از ایدز مرگبارتر از ویروس آن است ھمانطور که فقط ترس از مرگ است که مرگبار و عذاب دھنده است و خود مرگ زنده کننده و نجات بخش است . ١٣٢ -ویروس ایدز ویروس ضد رابطه است مثل ھمه امراض مسری . زیرا رابطه ...

۴ هفته پیش
3K
(بیماری) ۵٣۵ -بیماری ھمان جریان سالم سازی است که موجود بیمار را یا به سمت حیات می کشاند و یا می کشد و از رنج می رھاند . ۵۳۶ -معمولاً وقتی موجودی را بیمار می ...

(بیماری) ۵٣۵ -بیماری ھمان جریان سالم سازی است که موجود بیمار را یا به سمت حیات می کشاند و یا می کشد و از رنج می رھاند . ۵۳۶ -معمولاً وقتی موجودی را بیمار می نامند که بیماری اش زنگ خطر را به صدا درآورده باشد یعنی آشکار شده باشد ...

۱۱ اسفند 1398
4K
زندگی درمانی زندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است زیرا ھنگامی که تن و دل و روان آدمی رنجور شد بایستی راه و روش و آداب زیستن را علاج نمود و تغییر داد تا وجود ...

زندگی درمانی زندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است زیرا ھنگامی که تن و دل و روان آدمی رنجور شد بایستی راه و روش و آداب زیستن را علاج نمود و تغییر داد تا وجود فرد نجات یابد و احیاء گردد نه اینکه صرفاً با بدن خود کلنجار رویم و ...

۶ اسفند 1398
2K
۳– بیماری ھا یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان مقابله و براندازی آن را ندارد . و یا نعمت ھائی ھستند که موجب بیداری انسان و تزکیه نفس و پالایش تن و روان ...

۳– بیماری ھا یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان مقابله و براندازی آن را ندارد . و یا نعمت ھائی ھستند که موجب بیداری انسان و تزکیه نفس و پالایش تن و روان می شوند که در این صورت انسان بایستی بر آن ھا صبور باشد و با ...

۴ اسفند 1398
13K
ای انسان بدان که ھمه ناکامیهایت حاصل ناباوریها و تردیدھایت در حق خویشتن است . #حکمت_مغانه #انسان_کامل #آفرینش_عرفانی #خلق_جدید #استاد_علی_اکبر_خانجانی www.khanjany.com

ای انسان بدان که ھمه ناکامیهایت حاصل ناباوریها و تردیدھایت در حق خویشتن است . #حکمت_مغانه #انسان_کامل #آفرینش_عرفانی #خلق_جدید #استاد_علی_اکبر_خانجانی www.khanjany.com

۲ اسفند 1398
3K
حکمت مغانه ۵-ای انسان خویشتن را بیازمای تا باور کنی . و برای این آزمون الهی – جهانی خویش شجاع و جسور و مؤمن باشی و البته تا رسیدن به این یقین دچار افت و ...

حکمت مغانه ۵-ای انسان خویشتن را بیازمای تا باور کنی . و برای این آزمون الهی – جهانی خویش شجاع و جسور و مؤمن باشی و البته تا رسیدن به این یقین دچار افت و خیزھا و شکست ھا و ناکامیهای بسیاری خواھی بود ولی بالاخره پیروز خواھی شد زیرا ...

۲۸ بهمن 1398
10K
حکمت مغانه ۴-ای انسان خود باش و بر جای خود باش و باخود باش و بی خود باش . تنها باش تا حق وجودت را بیابی و باور کنی! از کتاب چنین گوید پیر مغان ...

حکمت مغانه ۴-ای انسان خود باش و بر جای خود باش و باخود باش و بی خود باش . تنها باش تا حق وجودت را بیابی و باور کنی! از کتاب چنین گوید پیر مغان اثر استاد علی اکبر خانجانی #حکمت_مغانه #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی دانلود رایگان همه آثار استاد علی اکبر ...

۲۶ بهمن 1398
7K
٢ -ای انسان تو خود کل جهانی و جهان ھستی متمرکز و متوکل به ذات توست و تحت فرمان توست. پس خود را باور کن و بشناس! #حکمت_مغانه #خودشناسی #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی @piredazgareh www.khanjany.com

٢ -ای انسان تو خود کل جهانی و جهان ھستی متمرکز و متوکل به ذات توست و تحت فرمان توست. پس خود را باور کن و بشناس! #حکمت_مغانه #خودشناسی #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی @piredazgareh www.khanjany.com

۲۳ بهمن 1398
4K
حکمت مُغانه یااحد ١-ای انسان تو سلطان کائناتی که کل جهان ھستی با تمام اقتدارش ذاتاً در خدمت توست به شرط آنکه تو خود باشی و خودت را باور داشته باشی و چون باور داشتی ...

حکمت مُغانه یااحد ١-ای انسان تو سلطان کائناتی که کل جهان ھستی با تمام اقتدارش ذاتاً در خدمت توست به شرط آنکه تو خود باشی و خودت را باور داشته باشی و چون باور داشتی به تدریج خود را خواھی شناخت که اراده تو عین اراده خداوند است . #حکمت_مغانه ...

۲۲ بهمن 1398
5K
مناجاتی کودکانه ۵ــ ای پروردگار من ! من از پدر و مادرم اینقدر می ترسم و از اربابانم و پاسبانها در خیابانها و از ھر کس بیشتر از تو می ترسم و اطاعت می کنم ...

مناجاتی کودکانه ۵ــ ای پروردگار من ! من از پدر و مادرم اینقدر می ترسم و از اربابانم و پاسبانها در خیابانها و از ھر کس بیشتر از تو می ترسم و اطاعت می کنم . پس این مهر بی پایان توست و امید و اطمینان من به بخشش توست ...

۱۱ بهمن 1398
14K
مناجاتی کودکانه ۴ــ ای خدای خوب من. ای کسی که بدون آنکه از من بپرسی مرا از عدم آفریدی. و بدون اینکه از من بپرسی به من چشم و گوش و دست و پا و ...

مناجاتی کودکانه ۴ــ ای خدای خوب من. ای کسی که بدون آنکه از من بپرسی مرا از عدم آفریدی. و بدون اینکه از من بپرسی به من چشم و گوش و دست و پا و لب و دھان و بینی و حواس و ذوق و شوق و عشق و لذت ...

۵ بهمن 1398
20K
۴ -عشق از احساس بی نیازی به دنیا برمی خیزد و لذا غایت دین داری و ایمان است که به خدمت بی مزد و منّت مردم در جهت بیداری آنان می انجامد . ۵ -عاشق ...

۴ -عشق از احساس بی نیازی به دنیا برمی خیزد و لذا غایت دین داری و ایمان است که به خدمت بی مزد و منّت مردم در جهت بیداری آنان می انجامد . ۵ -عاشق یعنی مجذوب در ذات پروردگار . و لذا اعمالش تماماً از جانب خداست و از ...

۲۵ دی 1398
18K
٣ -آیا می دانی دل تو چیست ؟ دل تو چیزی نیست بلکه کسی ھست . آن کس کیست ؟ آن کس جز روح تو نیست که ازوحشت فواحش و دد و دیو در پردۀ ...

٣ -آیا می دانی دل تو چیست ؟ دل تو چیزی نیست بلکه کسی ھست . آن کس کیست ؟ آن کس جز روح تو نیست که ازوحشت فواحش و دد و دیو در پردۀ غیب است و در حجاب است . این اراذل را از دل بران تا دلت ...

۲۲ دی 1398
9K
حکمتهای قرآنی (۲) ۶-مسخره مکن که مسخره می شوی . ٧-ظلم مکن تا مظلوم نباشی . ٨-حریص نباش تا به قحطی نیفتی . ٩-پاکیزه و منظم باش تا در خودت قرار گیری . ١٠-بیهوده مخند ...

حکمتهای قرآنی (۲) ۶-مسخره مکن که مسخره می شوی . ٧-ظلم مکن تا مظلوم نباشی . ٨-حریص نباش تا به قحطی نیفتی . ٩-پاکیزه و منظم باش تا در خودت قرار گیری . ١٠-بیهوده مخند که باورت کنند . @piredazgareh #حکمتهای_قرآنی. #مظلوم #حریص #منظم #انسان_کامل #استاد_علی_اکبر_خانجانی دانلود رایگان همه آثار ...

۱۸ دی 1398
7K
#وسواس الناس #توحید_عملی #انسان_کامل #مردم_پرستی #امام_شناسی #واژگون_سالاری #لااکراه_فی_الدینِ #لقاالله #استاد_علی_اکبر_خانجانی

#وسواس الناس #توحید_عملی #انسان_کامل #مردم_پرستی #امام_شناسی #واژگون_سالاری #لااکراه_فی_الدینِ #لقاالله #استاد_علی_اکبر_خانجانی

۲۱ آذر 1398
566
🔸 جامع الاسرار ⁦▪ ️⁩من : پروردگارا یک عمل خالصانه چگونه ممکن می شود؟ ⁦▫ ️⁩او : یک عمل خالصانه چندین شرط دارد : اول اینکه فقط به قصد رھائی از عذابھا نباشد . دوم ...

🔸 جامع الاسرار ⁦▪ ️⁩من : پروردگارا یک عمل خالصانه چگونه ممکن می شود؟ ⁦▫ ️⁩او : یک عمل خالصانه چندین شرط دارد : اول اینکه فقط به قصد رھائی از عذابھا نباشد . دوم اینکه برای خوش آمددیگران نباشد . سوم اینکه با ابزارھا و روش ھای بازار نباشد ...

۱۳ آذر 1398
1K