نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اسداسماعیلی (۱ تصویر)

اسد میگوید دندان پزشک نیستیم و تجهیزات دندان پزشکیم نداریم اما به وقتش دندان ظلم و ستم و استبداد را با دست خالی از ریشه برمیکشیم . #پزشک #دندان #ظلم #ایران #تبعیض #پسر #جوان #اسد ...

اسد میگوید دندان پزشک نیستیم و تجهیزات دندان پزشکیم نداریم اما به وقتش دندان ظلم و ستم و استبداد را با دست خالی از ریشه برمیکشیم . #پزشک #دندان #ظلم #ایران #تبعیض #پسر #جوان #اسد #اسداسماعیلی #اسد #اسداسماعیلی #تهران

۲۱ بهمن 1396
22K