نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اصلاح_طلبان_بی_منطق (۱ تصویر)

#طلحه و #زبیر در صدراسلام با دشمنان اسلام جنگیدند. - سالها بعد امیرالمومنین(ع) با طلحه و زبیر جنگید. ❓پس دشمنان اسلام #بصیرت داشتن که با طلحه و زبیر جنگیدن.. #اصلاح_طلبان_بی_منطق 🆔 ‍ @pedarefetneh

#طلحه و #زبیر در صدراسلام با دشمنان اسلام جنگیدند. - سالها بعد امیرالمومنین(ع) با طلحه و زبیر جنگید. ❓پس دشمنان اسلام #بصیرت داشتن که با طلحه و زبیر جنگیدن.. #اصلاح_طلبان_بی_منطق 🆔 ‍ @pedarefetneh

۱۱ آذر 1396
80