نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

التماس_تفڪر (۳ تصویر)

🔺 #التماس_تفڪر 🔻 چـے باعث میشہ یڪـے از همسـرش یڪـے از زیباییـش یڪـے از فــرزندش و از جوونیــش بگــذره؟ میگـے پـول؟ وقتے قراره دیگہ تو این دنیا نباشہ ، پولو میخواد چیڪار ؟ پول ارزش ...

🔺 #التماس_تفڪر 🔻 چـے باعث میشہ یڪـے از همسـرش یڪـے از زیباییـش یڪـے از فــرزندش و از جوونیــش بگــذره؟ میگـے پـول؟ وقتے قراره دیگہ تو این دنیا نباشہ ، پولو میخواد چیڪار ؟ پول ارزش بہ عزا نشستن پدر و مادرشو داره ؟ ارزش یتیـم شدن بچشو داره ؟ ارزش ...

۱۸ اردیبهشت 1398
9K
#التماس_تفڪر چـے باعث میشہ یڪـے از همسـرش یڪـے از زیباییـش یڪـے از فــرزندش👶 و از جوونیــش بگــذره؟ میگـے #پـول؟ وقتے قراره دیگہ تو این دنیا نباشہ ، پولو میخواد چیڪار ؟ 😐 پول ارزش بہ ...

#التماس_تفڪر چـے باعث میشہ یڪـے از همسـرش یڪـے از زیباییـش یڪـے از فــرزندش👶 و از جوونیــش بگــذره؟ میگـے #پـول؟ وقتے قراره دیگہ تو این دنیا نباشہ ، پولو میخواد چیڪار ؟ 😐 پول ارزش بہ عزا نشستن پدر و مادرشو داره ؟ 😔 ارزش یتیـم شدن بچشو داره ؟ ارزش ...

۱۲ آذر 1397
6K
#اینجا_ایران_است 😊 . سرزمینے ڪہ برخے در آن ؛ . 👳‍ از #آخوندهـا متنفرند و بہ #روحانے راے میدهـند! . 🏝 از #عربهـا متنفرند اما #دوبے مے روند!! . 🎶 #روزہ نمیگیرند ولے دلشان براے ...

#اینجا_ایران_است 😊 . سرزمینے ڪہ برخے در آن ؛ . 👳‍ از #آخوندهـا متنفرند و بہ #روحانے راے میدهـند! . 🏝 از #عربهـا متنفرند اما #دوبے مے روند!! . 🎶 #روزہ نمیگیرند ولے دلشان براے #ربنای_شجریان تنگ شدہ است!! . ڪوروش پرست اند اما #تعصبات_مذهـبی را مانع پیشرفت میدانند!! . ...

۱۷ خرداد 1396
13K