نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

العجل_مولاے_من (۶ تصویر)

#یا_صاحب_الزمان_عج ڪاش عشق تو نصیب دلِ بیمار شود ساڪنِ ڪوے تو این عبد گنہ ڪار شود با دعاے سحرٺ نیمہ شبے یا مهـدے دلِ غفلٺ زده ام ڪاش ڪه بیدار شود #العجل_مولاے_من #اللهم‌_عجل_لولیک‌_الفرج

#یا_صاحب_الزمان_عج ڪاش عشق تو نصیب دلِ بیمار شود ساڪنِ ڪوے تو این عبد گنہ ڪار شود با دعاے سحرٺ نیمہ شبے یا مهـدے دلِ غفلٺ زده ام ڪاش ڪه بیدار شود #العجل_مولاے_من #اللهم‌_عجل_لولیک‌_الفرج

۵ روز پیش
7K
یار هر چہ دلرباتر شد بلایش بیشتر بیگمان در مےرود جان ها برایش بیشتر ڪربلا هر لحظہ و هرشب صفا دارد ولے #ڪربلا با #مہدے زهرا صفایش بیشتر #العجل_مولاے_من❤ #یا_بقیة_الله_عج🍃🌸 💕

یار هر چہ دلرباتر شد بلایش بیشتر بیگمان در مےرود جان ها برایش بیشتر ڪربلا هر لحظہ و هرشب صفا دارد ولے #ڪربلا با #مہدے زهرا صفایش بیشتر #العجل_مولاے_من❤ #یا_بقیة_الله_عج🍃🌸 💕

۲۱ آبان 1395
2K
غروب روز جمعہ دلـم هوایـے توسٺ وَ عاجـزانہ نگاهـش بہ میزبانـے توسٺ غروب روز جمعہ دوبـاره مےخـوانم بیا ڪه لحظـہ‌ے امداد آسمانـے توسٺ #یاصاحب_‌الزمان #العجل_مولاے_من 🆔 @asharnabMM

غروب روز جمعہ دلـم هوایـے توسٺ وَ عاجـزانہ نگاهـش بہ میزبانـے توسٺ غروب روز جمعہ دوبـاره مےخـوانم بیا ڪه لحظـہ‌ے امداد آسمانـے توسٺ #یاصاحب_‌الزمان #العجل_مولاے_من 🆔 @asharnabMM

۲۱ آبان 1395
2K
اَرباب حُسیـْن عَلیْہ السَّلامْ: ❁﷽❁ اے #صاحب_ایام بگو پس تو ڪجایے ؟ ڪے مےشود اے #دوسٺ ڪنے جلوه نمایے از هر ڪہ سراغ شب #وصل تو گرفتم گفتند قرار اسٺ ڪہ یڪ #جمعہ بیایے #العجل_مولاے_من🍂💚 ...

اَرباب حُسیـْن عَلیْہ السَّلامْ: ❁﷽❁ اے #صاحب_ایام بگو پس تو ڪجایے ؟ ڪے مےشود اے #دوسٺ ڪنے جلوه نمایے از هر ڪہ سراغ شب #وصل تو گرفتم گفتند قرار اسٺ ڪہ یڪ #جمعہ بیایے #العجل_مولاے_من🍂💚 #لبیڪ_یا_حسین_ع🍂❤️ ❦ @hoseinjaaan🏴

۱ آبان 1395
2K
اَرباب حُسیـْن عَلیْہ السَّلامْ: ❁﷽❁ یار هر چہ دلرباتر شد بلایش بیشتر بیگمان در مےرود جان ها برایش بیشتر ڪربلا هر لحظہ و هرشب صفا دارد ولے #ڪربلا با #مہدے زهرا صفایش بیشتر #العجل_مولاے_من❤ #یا_بقیة_الله_عج🍃🌸 ...

اَرباب حُسیـْن عَلیْہ السَّلامْ: ❁﷽❁ یار هر چہ دلرباتر شد بلایش بیشتر بیگمان در مےرود جان ها برایش بیشتر ڪربلا هر لحظہ و هرشب صفا دارد ولے #ڪربلا با #مہدے زهرا صفایش بیشتر #العجل_مولاے_من❤ #یا_بقیة_الله_عج🍃🌸 ❦ @hoseinjaaan🏴

۳۰ مهر 1395
2K
❁﷽❁ #موعود خـدا مرد خطر مےخواهد آرے سـفر #عشـق جگر مےخواهد ای جمعیٺ میلیونے عصـر #ظهور او #سیصـد_و_سیـزده نفر مےخواهد #العجل_مولاے_من🍃🌸 #یا_بقیة_الله_فے_ارضہ_عج🍃❤️ 🕌 @EmamHossain🕌

❁﷽❁ #موعود خـدا مرد خطر مےخواهد آرے سـفر #عشـق جگر مےخواهد ای جمعیٺ میلیونے عصـر #ظهور او #سیصـد_و_سیـزده نفر مےخواهد #العجل_مولاے_من🍃🌸 #یا_بقیة_الله_فے_ارضہ_عج🍃❤️ 🕌 @EmamHossain🕌

۲ مهر 1395
2K