نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

الهه_محقق (۷ تصویر)

آوایِ دوست داشتنت... فریادی ست خفه؛ در هجومِ واژه های بی قرار اینجا زنی را در سرزمینی ابری؛ با مُهرِ سکوت، دعوت به شاعری کرده اند... #الهه_محقق

آوایِ دوست داشتنت... فریادی ست خفه؛ در هجومِ واژه های بی قرار اینجا زنی را در سرزمینی ابری؛ با مُهرِ سکوت، دعوت به شاعری کرده اند... #الهه_محقق

۵ روز پیش
5K
گناه من چه بود که در پیله ی خود تب ودرد را پاشویه می کردم و واژه ها را به بهانه ی شعر شدن هذیان می گفتم وقتی برای فانوس شبم به جز کبودی یک ...

گناه من چه بود که در پیله ی خود تب ودرد را پاشویه می کردم و واژه ها را به بهانه ی شعر شدن هذیان می گفتم وقتی برای فانوس شبم به جز کبودی یک آسمان ستاره ردی نبود... #الهه_محقق #عاشقانه

۲۵ خرداد 1398
11K
سر به زیر چون لاله های واژگون در دشت دل به صلابت کوه بستم آنجا که شومی هیچ جغدی بر انتظارم سایه نیفکند #الهه_محقق

سر به زیر چون لاله های واژگون در دشت دل به صلابت کوه بستم آنجا که شومی هیچ جغدی بر انتظارم سایه نیفکند #الهه_محقق

۱۵ اسفند 1397
4K
صورتِ سیلی خورده ی شعر ها در سرزمینِ گمشده ی رویاهایی سپید.. ارمغانِ سالیانی ست که کوچه به کوچه شهر را دیوانه وار در جستجویِ قدمهایت برسیاهی جاده زیر پا گذاشته ام. #الهه_محقق #جهانگردی

صورتِ سیلی خورده ی شعر ها در سرزمینِ گمشده ی رویاهایی سپید.. ارمغانِ سالیانی ست که کوچه به کوچه شهر را دیوانه وار در جستجویِ قدمهایت برسیاهی جاده زیر پا گذاشته ام. #الهه_محقق #جهانگردی

۱۰ اسفند 1397
5K
نگاهِ ابریشمینِ تو، در من آغازِ حیات جوانه های بیشماری ست پس بمان آرمیده در بسترِ نفسهایم تا بمانم در امتدادِ قصه های دلداگی در شورِ چکامه های ازلی سرریز از لب هایمان..... #الهه_محقق

نگاهِ ابریشمینِ تو، در من آغازِ حیات جوانه های بیشماری ست پس بمان آرمیده در بسترِ نفسهایم تا بمانم در امتدادِ قصه های دلداگی در شورِ چکامه های ازلی سرریز از لب هایمان..... #الهه_محقق

۲ بهمن 1397
7K
تنم به قامت تو شوق پیچک دارد مرابه حلقه دستانت بخوان آنجاکه نفس به اشتیاق نفسهایت می آید... و پنجره چشمانم جزبه عشق تو باز نیست... #الهه_محقق

تنم به قامت تو شوق پیچک دارد مرابه حلقه دستانت بخوان آنجاکه نفس به اشتیاق نفسهایت می آید... و پنجره چشمانم جزبه عشق تو باز نیست... #الهه_محقق

۱۷ مرداد 1397
4K
و حضورت برگهای سفید مریم را بر انگشتان نسیم میرقصاند درمن دخترڪی به عشـق تـــــو تابستان پوشیده و سبدسبد لبخندهای داغ تو بر لبانش ریسه می رود... #الهه_محقق

و حضورت برگهای سفید مریم را بر انگشتان نسیم میرقصاند درمن دخترڪی به عشـق تـــــو تابستان پوشیده و سبدسبد لبخندهای داغ تو بر لبانش ریسه می رود... #الهه_محقق

۱۳ تیر 1397
18K