نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انزوا (۹۷ تصویر)

۴ روز پیش
21K
همه ازمن فرار میکنن انگار جایی آتیش گرفته... . #انزوا 🔥

همه ازمن فرار میکنن انگار جایی آتیش گرفته... . #انزوا 🔥

۱ هفته پیش
5K
خون از هزاران زخم رنج میبره... . #انزوا

خون از هزاران زخم رنج میبره... . #انزوا

۱ هفته پیش
4K
و #مرگ من، بارها و بارها تکرار شد... . #انزوا

و #مرگ من، بارها و بارها تکرار شد... . #انزوا

۱ هفته پیش
4K
تو دنیای ما آرامش یعنی گناه... . #انزوا

تو دنیای ما آرامش یعنی گناه... . #انزوا

۱ هفته پیش
5K
با فریادهام دریا جذر و مد داره... . #me . #انزوا 🔥

با فریادهام دریا جذر و مد داره... . #me . #انزوا 🔥

۱ هفته پیش
6K
دم میزنی از #عشق تو نفرت کدوم مغزی؟ . #انزوا 🔥

دم میزنی از #عشق تو نفرت کدوم مغزی؟ . #انزوا 🔥

۱ هفته پیش
5K
خب دیگه #زندگی ، دیگه نوبت منه... خم شو... . #انزوا 🔥

خب دیگه #زندگی ، دیگه نوبت منه... خم شو... . #انزوا 🔥

۱ هفته پیش
5K
پر میشه از غارغار کلاغا، مغزم... ... .

پر میشه از غارغار کلاغا، مغزم... ... . " #انزوا

۱ هفته پیش
4K
این روزا اول پوله بعد #خدا . #انزوا 🔥 🔫 ☠️ 🌀 ⚠️ 💣

این روزا اول پوله بعد #خدا . #انزوا 🔥 🔫 ☠️ 🌀 ⚠️ 💣

۱ هفته پیش
4K
منتظر اون روز باش خیلی شیک مجلسی بگا میری.

منتظر اون روز باش خیلی شیک مجلسی بگا میری.

۱ هفته پیش
4K
هیولایِ چهار چشمِ سرزمین ترسم گرما رو دوست دارم ولی من زمینِ سردم. 🔱↷. #انزوا ↶🔱

هیولایِ چهار چشمِ سرزمین ترسم گرما رو دوست دارم ولی من زمینِ سردم. 🔱↷. #انزوا ↶🔱

۱ هفته پیش
4K
رفیق واقعیت کجاس؟ رفیق واقعیم کجاس؟ رفیق من مست تو کهکشوناست اون بالا بالا هاس منو میبینه و ذوق میکنه🕊 .🚬 🔱↷. #انزوا ↶🔱

رفیق واقعیت کجاس؟ رفیق واقعیم کجاس؟ رفیق من مست تو کهکشوناست اون بالا بالا هاس منو میبینه و ذوق میکنه🕊 .🚬 🔱↷. #انزوا ↶🔱

۱ هفته پیش
4K
ﻣﻦ بین ویرونه ﻫﺎﻡ پیامبر دیوونهﻫﺎﻡ. 🔱↷ #انزوا ↶🔱

ﻣﻦ بین ویرونه ﻫﺎﻡ پیامبر دیوونهﻫﺎﻡ. 🔱↷ #انزوا ↶🔱

۱ هفته پیش
3K
شاید منم بودم خودمو انتخاب نمیکردم... . #انزوا 🔥

شاید منم بودم خودمو انتخاب نمیکردم... . #انزوا 🔥

۱ هفته پیش
3K
دستام آغشته به دریا. ساحل... وداع کن 🏁 The end . #انزوا 🔥

دستام آغشته به دریا. ساحل... وداع کن 🏁 The end . #انزوا 🔥

۱ هفته پیش
3K
اینقد می ایستم و تحمل میکنم تا بمیره این کالبد زیر دردای بی بارکد... . #انزوا 🔥

اینقد می ایستم و تحمل میکنم تا بمیره این کالبد زیر دردای بی بارکد... . #انزوا 🔥

۱ هفته پیش
3K
#آدما یی پر از درد با خنده هایی با نمک.🎭 🗣 🔱 ↷. #انزوا ↶🔱

#آدما یی پر از درد با خنده هایی با نمک.🎭 🗣 🔱 ↷. #انزوا ↶🔱

۱ هفته پیش
2K
یه روز افکارم تورو میکشه، مغز من... 💞 . #انزوا 🔥

یه روز افکارم تورو میکشه، مغز من... 💞 . #انزوا 🔥

۱ هفته پیش
2K
از یه جا فهمیدم باس سنگ باشم حرفی نزدم دیگه از احساسم شدم به کُل یه گرگ یه طرف روح یه طرف غول.🐺🚶🏾‍♂ 🔱↷. #انزوا ↶🔱

از یه جا فهمیدم باس سنگ باشم حرفی نزدم دیگه از احساسم شدم به کُل یه گرگ یه طرف روح یه طرف غول.🐺🚶🏾‍♂ 🔱↷. #انزوا ↶🔱

۱ هفته پیش
3K