نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ایرانم_تسلیت (۷۰ تصویر)

#ایرانم_تسلیت #سیستان 😔 😔

#ایرانم_تسلیت #سیستان 😔 😔

۲۳ دی 1398
8K
#ایرانم_تسلیت

#ایرانم_تسلیت

۲۳ دی 1398
3K
دیگر ایران جای تسلیت گفتن ندارد..... #سقوط #هواپیما #ایران #ایرانم_تسلیت

دیگر ایران جای تسلیت گفتن ندارد..... #سقوط #هواپیما #ایران #ایرانم_تسلیت

۲۱ دی 1398
4K
یک نفر پیش فلک ریش گرو بگذارد بلکه دست از سر آزردن ما بردارد #ایرانم_تسلیت

یک نفر پیش فلک ریش گرو بگذارد بلکه دست از سر آزردن ما بردارد #ایرانم_تسلیت

۲۱ دی 1398
3K
#ایرانم_تسلیت 😔 😔 😔 😔 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ #عکس_خبری

#ایرانم_تسلیت 😔 😔 😔 😔 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ #عکس_خبری

۱۸ دی 1398
9K
#ایرانم_تسلیت #شهادت #سردار_قاسم_سلیمانی را به همه همراهان و هموطنان عزیز تسلیت میگم 😔 😔 😔 #شهادت #حاج_قاسم #قاسم_سلیمانی #سردار_سلیمانی #شهید_قاسم_سلیمانی

#ایرانم_تسلیت #شهادت #سردار_قاسم_سلیمانی را به همه همراهان و هموطنان عزیز تسلیت میگم 😔 😔 😔 #شهادت #حاج_قاسم #قاسم_سلیمانی #سردار_سلیمانی #شهید_قاسم_سلیمانی

۱۴ دی 1398
7K
هان، میشناسیدش؟ زیاران خراسانی‌ست از نسل سلمان است اگر نامش سلیمانی‌ست مردانِ حق، همپای او در جبهه‌ها ماندند بدخواهِ او، تسلیم خواهش‌های شیطانی ست در وقت میدان، او: اشداءُ علی الکفار با دوستان، تفسیری از ...

هان، میشناسیدش؟ زیاران خراسانی‌ست از نسل سلمان است اگر نامش سلیمانی‌ست مردانِ حق، همپای او در جبهه‌ها ماندند بدخواهِ او، تسلیم خواهش‌های شیطانی ست در وقت میدان، او: اشداءُ علی الکفار با دوستان، تفسیری از آیات رحمانی‌ست شرحِ نگاهش با یلان کارزار قدس توصیفِ او سنگینیِ اشعارِ خاقانی ست در ...

۱۴ دی 1398
7K
آســــــــــمــــــــانــــــــیــــــــ شــــــــــدنــــــــتـــــــــ مــــــــبـــــــارکـــــــ ســــــــــردارِ راهــــــــِ خدا .... 😟 😔 ✋ #ایرانم_تسلیت #سردار #سردار_سلیمانی #حاج_قاسم #ایران #دی #شهید #خون #پاک #خدا #راه #ترور

آســــــــــمــــــــانــــــــیــــــــ شــــــــــدنــــــــتـــــــــ مــــــــبـــــــارکـــــــ ســــــــــردارِ راهــــــــِ خدا .... 😟 😔 ✋ #ایرانم_تسلیت #سردار #سردار_سلیمانی #حاج_قاسم #ایران #دی #شهید #خون #پاک #خدا #راه #ترور

۱۴ دی 1398
6K
#ایرانم_تسلیت .

#ایرانم_تسلیت .

۱۳ دی 1398
1K
خداحافظ ژنرال😔 #ایرانم_تسلیت

خداحافظ ژنرال😔 #ایرانم_تسلیت

۱۳ دی 1398
9K
گفتم من دیگه تسلیت نگم اما انقدر پلدختر و لرستان و ایلام شیراز کرمانشاه بخش های که سیل امد تاسف بار بود بی تفاوتی خیلی زشته خدایا به دادشون برس 😢 #ایرانم_تسلیت

گفتم من دیگه تسلیت نگم اما انقدر پلدختر و لرستان و ایلام شیراز کرمانشاه بخش های که سیل امد تاسف بار بود بی تفاوتی خیلی زشته خدایا به دادشون برس 😢 #ایرانم_تسلیت

۱۵ فروردین 1398
596
#شیرازم_تسلیت #ایرانم_تسلیت.. #سیل

#شیرازم_تسلیت #ایرانم_تسلیت.. #سیل

۷ فروردین 1398
531
سال نفرین شده در قرن مصیبت یعنی هی زمستان برود، باز زمستان برسد! #ایرانم_تسلیت #پویا_جمشیدی

سال نفرین شده در قرن مصیبت یعنی هی زمستان برود، باز زمستان برسد! #ایرانم_تسلیت #پویا_جمشیدی

۶ فروردین 1398
487
باران همیشه حادثه ای شاعرانه نیست از ما که سقفمان شده است آسمان، بپرس ...😥 #مازندران #شیراز #خوزستان #ایرانم_تسلیت💔

باران همیشه حادثه ای شاعرانه نیست از ما که سقفمان شده است آسمان، بپرس ...😥 #مازندران #شیراز #خوزستان #ایرانم_تسلیت💔

۶ فروردین 1398
246
‍ یک پیکــــر نیمه جان شده ایرانم از داغ به تن نشسته اش گریانم باران تو که مظهر محبت بودی بحران شده‌ای! چرا؟بگووو؟! حیرانم #ایرانم_تسلیت🏴 #هموطنم_تسلیت

‍ یک پیکــــر نیمه جان شده ایرانم از داغ به تن نشسته اش گریانم باران تو که مظهر محبت بودی بحران شده‌ای! چرا؟بگووو؟! حیرانم #ایرانم_تسلیت🏴 #هموطنم_تسلیت

۶ فروردین 1398
164
باران داری با کشورم چه میکنی؟ ما آب را برای آبادی میخواستیم نه ویرانی حواست هست؟ امدی و همه چیز را به هم ریختی؟! آمدی و آسمان را به زمین دوختی بی انصاف؟ صدای ترس ...

باران داری با کشورم چه میکنی؟ ما آب را برای آبادی میخواستیم نه ویرانی حواست هست؟ امدی و همه چیز را به هم ریختی؟! آمدی و آسمان را به زمین دوختی بی انصاف؟ صدای ترس و اضطراب این مردم خسته از درد، برای لحظه ای هم تنت را نلرزاند؟ صدای ...

۶ فروردین 1398
603
#نزن_باران_کہ_ایران_غرق_آب_است نزن باران،دل ِمردم کباب است نزن اینجا نباریدن ثواب است به سیلابت زدی بر شهر ِشیراز نزن کاشانه ی ِمردم خراب است #ایرانم_تسلیت

#نزن_باران_کہ_ایران_غرق_آب_است نزن باران،دل ِمردم کباب است نزن اینجا نباریدن ثواب است به سیلابت زدی بر شهر ِشیراز نزن کاشانه ی ِمردم خراب است #ایرانم_تسلیت

۶ فروردین 1398
357