نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ایوان_گنچارف (۲ تصویر)

🍃🍂عیب بزرگ مردها این است که از حساس بودن دل خودشان شرم دارند. این هم از غرور است. اما غروری دروغین! 👤 #ایوان_گنچارف

🍃🍂عیب بزرگ مردها این است که از حساس بودن دل خودشان شرم دارند. این هم از غرور است. اما غروری دروغین! 👤 #ایوان_گنچارف

۴ هفته پیش
4K
#معرفی_کتاب عیب بزرگ مردها این است که از حساس بودن دل خودشان شرم دارند. این هم از غرور است. اما غروری دروغین. آبلوموف #ایوان_گنچارف

#معرفی_کتاب عیب بزرگ مردها این است که از حساس بودن دل خودشان شرم دارند. این هم از غرور است. اما غروری دروغین. آبلوموف #ایوان_گنچارف

۲۷ تیر 1398
5K