نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ای (۲۵۸۹ تصویر)

#ای جونم 😍

#ای جونم 😍

۱ روز پیش
7K
#ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان هوشیاری در میان بیخودان و مستیان بی محابا درده ای ساقی مدام اندر مدام تا نماند هوشیاری عاقلی اندر جهان #مولانای_جان 🌹

#ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان هوشیاری در میان بیخودان و مستیان بی محابا درده ای ساقی مدام اندر مدام تا نماند هوشیاری عاقلی اندر جهان #مولانای_جان 🌹

۴ روز پیش
7K
#ای لوطی بربط زن تو مست تری یا من ای پیش چو تو مستی افسون من و افسانه #مولانای_جان🌹

#ای لوطی بربط زن تو مست تری یا من ای پیش چو تو مستی افسون من و افسانه #مولانای_جان🌹

۴ روز پیش
7K
تو پادشاه قلب من هستی .در قلب من بیا خدایی کن... #۲۵باند #ای_جان_جانان

تو پادشاه قلب من هستی .در قلب من بیا خدایی کن... #۲۵باند #ای_جان_جانان

۱ هفته پیش
4K
#ای شاعر شب نشین مهتاب بخواب ای شاعره ی قصیده ی ناب بخواب تا صبح که شاداب تورا میبینم بیدارم و بیقرارو بیتاب بخواب

#ای شاعر شب نشین مهتاب بخواب ای شاعره ی قصیده ی ناب بخواب تا صبح که شاداب تورا میبینم بیدارم و بیقرارو بیتاب بخواب

۱ هفته پیش
14K
#ای گزیده نقش از نقاش خود کی جدایی کی جدایی کی جدا با همه بیگانه‌ای و با غمش آشنایی آشنایی آشنایی آشنا #مولانای_جان 🌹

#ای گزیده نقش از نقاش خود کی جدایی کی جدایی کی جدا با همه بیگانه‌ای و با غمش آشنایی آشنایی آشنایی آشنا #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
5K
#تو رها در من و من محو سراپای توام #تو همہ عمر من و من همہ دنیای توام #دل و جان تو گرفتار نگاه من و من #بس پریشان رخ و صورت زیبای توام #دلم ...

#تو رها در من و من محو سراپای توام #تو همہ عمر من و من همہ دنیای توام #دل و جان تو گرفتار نگاه من و من #بس پریشان رخ و صورت زیبای توام #دلم از شوق تو لبریز و تو دیوانہ من #ای تو دیوانه من ، عاشق و ...

۱ هفته پیش
12K
#ای دوست به حق آنکه جان را جانی چون نامهٔ من رسد به تو برخوانی 🍃 از بوالعجبی نامهٔ من ندرانی چون حال دل خراب من میدانی #مولانای_جان 🌹

#ای دوست به حق آنکه جان را جانی چون نامهٔ من رسد به تو برخوانی 🍃 از بوالعجبی نامهٔ من ندرانی چون حال دل خراب من میدانی #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
8K
#ای شمع زرد رویکه با اشک دیده ای سر خیل عاشقان مصیبت رسیدهای فرهاد وقت خویشی، میسوز و میگداز تا خود چرا ز صحبت شیرین بریدهای؟ #مولــــــــــــوی ⚘

#ای شمع زرد رویکه با اشک دیده ای سر خیل عاشقان مصیبت رسیدهای فرهاد وقت خویشی، میسوز و میگداز تا خود چرا ز صحبت شیرین بریدهای؟ #مولــــــــــــوی ⚘

۱ هفته پیش
4K
#ای عقل برو که عاقل اینجا نیست گر موی شوی موی ترا گنجانیست روز آمد و روز هر چراغی که فروخت در شعلهٔ آفتاب جز رسوا نیست #مولانای_جان 🌹

#ای عقل برو که عاقل اینجا نیست گر موی شوی موی ترا گنجانیست روز آمد و روز هر چراغی که فروخت در شعلهٔ آفتاب جز رسوا نیست #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
12K
#ای عشق آخر چند من وصف تو گویم بی‌دهن گه بلبـلم گه گلبـنم گه خضرم وگه اخضرم #مولانای_جان 🌹

#ای عشق آخر چند من وصف تو گویم بی‌دهن گه بلبـلم گه گلبـنم گه خضرم وگه اخضرم #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
11K
#ای آنکه سست دل شده‌ای در طریق عشق در ما گریز زود ،که ما برج آهنیم #مولانای_جان 🌹

#ای آنکه سست دل شده‌ای در طریق عشق در ما گریز زود ،که ما برج آهنیم #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
5K
#ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او #مولانای_جان 🌹

#ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
4K
#ای کاش !!! یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم ...

#ای کاش !!! یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم ...

۲ هفته پیش
4K

"#ای آزادی" پرندگان هیچ‌گاه در قفس لانه نمی‌سازند می دانی چرا؟ زیرا که نمی‌خواهند اسارت را برای جوجه‌های خویش به میراث بگذارند... #محمود_درویش

۲ هفته پیش
4K
#ای کاش دلم در بغلت... جان میداد !!! #کوروش_نامی

#ای کاش دلم در بغلت... جان میداد !!! #کوروش_نامی

۲ هفته پیش
5K
#ای عشق که جمله از تو شادند وز نور تو ،عاشقان بزادند تا عشق زید ،زیند ایشان تا یاد بود، همـه به یادند #مولانای_جان 🌹

#ای عشق که جمله از تو شادند وز نور تو ،عاشقان بزادند تا عشق زید ،زیند ایشان تا یاد بود، همـه به یادند #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
4K
#ای جان منزه ز غم پالودن وی جسم مقدس ز غم فرسودن ای آتش عشقی که در آن میسوزی خود جنت و فردوس تو خواهد بودن #مولانای_جان 🌹

#ای جان منزه ز غم پالودن وی جسم مقدس ز غم فرسودن ای آتش عشقی که در آن میسوزی خود جنت و فردوس تو خواهد بودن #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
4K
#ای جان منزه ز غم پالودن وی جسم مقدس ز غم فرسودن ای آتش عشقی که در آن میسوزی خود جنت و فردوس تو خواهد بودن #مولانای_جان 🌹 #سروده_های_عاشقانه

#ای جان منزه ز غم پالودن وی جسم مقدس ز غم فرسودن ای آتش عشقی که در آن میسوزی خود جنت و فردوس تو خواهد بودن #مولانای_جان 🌹 #سروده_های_عاشقانه

۲ هفته پیش
6K
#ای هرچه صدف بستهٔ دریای لبت وی هرچه گهر فتاده در پای لبت از راهزنان رسیده جانم تا لب گر ره ندهی وای من و وای لبت #مولانای_جان 🌹

#ای هرچه صدف بستهٔ دریای لبت وی هرچه گهر فتاده در پای لبت از راهزنان رسیده جانم تا لب گر ره ندهی وای من و وای لبت #مولانای_جان 🌹

۲ هفته پیش
8K