نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

باد_صبا (۳ تصویر)

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد این تطاول که کشید از غم هجران بلبل ...

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد این تطاول که کشید از غم هجران بلبل تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر ...

۷ فروردین 1398
28K
اگـــه گفتـــین رفتـــیم تـــو چــه ماهے از ســال🗓 مـــدیـــونید اگـــه از روی #باد_صبا نگـــاه ڪنید👀 من مےدونم ڪه شمــا مےدونید😁 یــه بچــه حـــزب الهے و انقلابے از صــد فــــرسخے😉 بــوی مــاه بهمـــن بهـ مشــامــش مےرسه😌 ...

اگـــه گفتـــین رفتـــیم تـــو چــه ماهے از ســال🗓 مـــدیـــونید اگـــه از روی #باد_صبا نگـــاه ڪنید👀 من مےدونم ڪه شمــا مےدونید😁 یــه بچــه حـــزب الهے و انقلابے از صــد فــــرسخے😉 بــوی مــاه بهمـــن بهـ مشــامــش مےرسه😌 بعــــــــــــــله قــدم گــذاشتیم👣 در مــاهے ڪه خــتم مےشه به چــــهل ســــالگے😇😍 حتمـــا یــادتون مــیاد😊 چنـــد ...

۲ بهمن 1397
11K
#ناز_و_نیاز مژده ای دل که دگر #باد_صبا بازآمد #هدهد_خوش_خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای #مرغ_سحر #نغمه_داوودی باز که #سلیمان_گل از باد هوا بازآمد #عارفی کو که کند #فهم_زبان_سوسن تا بپرسد که چرا رفت و ...

#ناز_و_نیاز مژده ای دل که دگر #باد_صبا بازآمد #هدهد_خوش_خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای #مرغ_سحر #نغمه_داوودی باز که #سلیمان_گل از باد هوا بازآمد #عارفی کو که کند #فهم_زبان_سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد مردمی کرد و کرم #لطف_خداداد به من کان #بت_ماه_رخ از #راه_وفا بازآمد #لاله ...

۴ شهریور 1397
12K