نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بخونین (۱۱۱ تصویر)

#بخونین خیلی قشنگه و قابل تأمل😊👇 خانم و آقایی درشهر میانه آذربایجان شرقی میروند میدانی که کارگران در آن می ایستند تا به کار بروند میگویند به سه کارگر نیاز دارند ولی بیشتر از بیست ...

#بخونین خیلی قشنگه و قابل تأمل😊👇 خانم و آقایی درشهر میانه آذربایجان شرقی میروند میدانی که کارگران در آن می ایستند تا به کار بروند میگویند به سه کارگر نیاز دارند ولی بیشتر از بیست هزار تومان برای یک روز کار به آنها نمیدهند خیلی ها عقب گرد میکنند و ...

۶ روز پیش
4K
#بخونین#عالیه#قسمت#پایانی#✨ #پارت #115 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه#قسمت#پایانی#✨ #پارت #115 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 خوشبختم. بهار داشت فکر می کرد این اسم را کجا شنیده که کسی هنگامه را صدا زد. هنگامه لبخند دیگری نثار بهار کرد و از او دور شد. بعد ...

۷ روز پیش
12K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #114 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #114 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 آنها دست در دست وارد مجلس زنانه شد. زنها هلهله کنان به استقبال بهار آمدند. نقل و سکه بود که به همراه اسکناس های شاباش توی هوا به پرواز ...

۷ روز پیش
10K
#بخونین#‌عالیه✨ #پارت #113 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#‌عالیه✨ #پارت #113 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 باشد. بهناز هم دقیقه به دقیقه برایش وان یکاد می خواند و به صورتش فوت می کرد گاهی هم با لحنی مادرانه می گفت می ترسم امشب چشمت کنن. ...

۷ روز پیش
8K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #112 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #112 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 آرش قیافه خونسردی گرفت و در حالی که در را برای نشستن بهار باز می کرد گفت: چرا؟ برای چی؟ بهار نگاهی به آرش انداخت و بعد از سوار ...

۷ روز پیش
8K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #111 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #111 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 به کشف دیگرش فکر کرد. یک بار هم از زبان آرش در رفته بود که خاندان سالاری شرایط عجیبی برای انتخاب همسر برای فرزندانشان دارند. و یکی از آنها ...

۷ روز پیش
7K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #110 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #110 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 بهناز هم پیاز داغ ماجرا را زیاد کرد وای مامان نمی دونی همه چیز مخصوص خودشون دارن به قول بهار حتی لباس زیرشونم از مغازه خاصی می خرن. همه ...

۷ روز پیش
7K
#بخونین#عاالیه✨ #پارت #109 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عاالیه✨ #پارت #109 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 هر چه به روز عروسی نزدیک تر می شدند بهار بیشتر در خود فرو می رفت. رفت و امد آرش همان طور که خودش قبلا گفته بود طبق برنامه ...

۷ روز پیش
7K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #108 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #108 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 حتی بهرام هم از این حرف خنده اش گرفت. بهار مشتی به بازوی بهنام کوبید وگفت درمورد بانو درست صحبت کن با این حرف بهار بهنام خنده اش بیشتر ...

۷ روز پیش
5K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #107 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #107 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 مرض برا چی می خندی؟ بهار به سختی گفت آخه تصورش برام سخته. فکر کن داداش بهرام جدیه اخمو با لحن عاشقانه داره میگه پرستو جان من دلم برات ...

۷ روز پیش
5K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #106 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #106 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 آیا در آینده هم قرار بود برای زندگی مشترکشان بانو برنامه ریزی کند؟ گرمای لب های آرش او را از افکارش بیرون کشید. آرش بوسه ای طولانی روی لب ...

۷ روز پیش
5K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #105 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #105 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 سعی می کرد نخندد. شام در جوی کاملا رسمی صرف شد. پذیرائی آرش از بهار اینقدر ادامه یافت که آخر بهنام نتوانست جلوی زبانش را بگیرد و پراند. آرش ...

۷ روز پیش
5K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #104 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #104 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 بله بانو خانم. بدون خانم لطفا. بهار از چهره متعجیب خانواده اش خنده اش گرفت. چون زمانی که آرش هم به او گفته بود مادرش را همه بانو صدا ...

۷ روز پیش
5K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #103 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #103 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 وقتی شانه به شانه هم از پله ها پائین می رفتند همه توی دلشان تائید کردند که زوج زیبایی خواهند شد. آرش مستقیم به طرف سیما خانم رفت سلام ...

۷ روز پیش
5K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #102 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #102 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 چشم. چشمت بی بلا. بریم که دیر شد. بهار فقط دنباله شالش را روی شانه اش انداخت. کمی از موهایش از جلو مشخص بود و زیبایی خاصی به چهره ...

۷ روز پیش
5K
#بخونین#عاالیه✨ #پارت #101 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عاالیه✨ #پارت #101 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 چرا جمشون می کنی این خوشکلارو بیچاره ها گناه دارن. بهار که حالا با آرش راحت تر شده بود گفت روم نمیشه جلو داداشام یعنی چی؟ مگه جلو اونا ...

۷ روز پیش
6K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #100 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #100 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 هم زمان دست بهار را در دست گرفت و بوسید. بهار با اینکه از قسمت اول حرف آرش ذوق کرده بود ولی قسمت دوم حرفش باز هم حالش را ...

۱ هفته پیش
7K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #99 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #99 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 بهار منتظرم. ببین من چه راحت می گم بهار. خوب توام بگو دیگه. بهار هم کوتاه آمد و آرام زمزمه کرد آرش. آرش از شوق مثل بچه ها خندید. ...

۱ هفته پیش
7K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #98 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #98 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ای از موهای بهار را که روی صورتش را پوشانده بود کنار زد و چانه بهار را بالا گرفت. من زبونم بند اومده نمی دونم چی بگم. اولین چیزی ...

۱ هفته پیش
6K
#بخونین#عالیه✨ #پارت #97 🎀 رمان زیبای وجذاب

#بخونین#عالیه✨ #پارت #97 🎀 رمان زیبای وجذاب"راه باریک عشق " 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 ❣ 👫 چقدر اتاقتون ساده اس. نمی پسندی؟ چرا قشنگه. بهار؟ بله! چرا اینقدر بامن رسمی برخورد می کنی. ما قراره تا یکی دو ماه دیگه زندگی مون و شروع کنیم. ...

۱ هفته پیش
6K