نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بدون (۵۴۳ تصویر)

#بدون شرح😐 🍁 😄

#بدون شرح😐 🍁 😄

۱۰ ساعت پیش
1K
و من .... از تمامِ.. دارایی هایِ این دنیا ... یک « تو » میخواهم .... برای قلبم ... همین برایم بَس است ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب...

و من .... از تمامِ.. دارایی هایِ این دنیا ... یک « تو » میخواهم .... برای قلبم ... همین برایم بَس است ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب...

۱۶ ساعت پیش
6K
گر روزی نباشی .... کارِ دلم تمام است .... دلتنگی .... ریشه به جانم میزند.... و مرا... دیوانه و بی طاقت می‌کند ...⁦♥️⁩ #بدون مخاطب....

گر روزی نباشی .... کارِ دلم تمام است .... دلتنگی .... ریشه به جانم میزند.... و مرا... دیوانه و بی طاقت می‌کند ...⁦♥️⁩ #بدون مخاطب....

۱۷ ساعت پیش
5K
تو را باید ..... با جان و دل ... دوست داشت ... به محکمی در آغوش گرفت ..... تورا لازم است ... با عشقِ فراوان بوسید .‌‌.... و ضروری است .... تو را ...عشق ....بنامم ...

تو را باید ..... با جان و دل ... دوست داشت ... به محکمی در آغوش گرفت ..... تورا لازم است ... با عشقِ فراوان بوسید .‌‌.... و ضروری است .... تو را ...عشق ....بنامم ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب.‌.‌‌...

۱۷ ساعت پیش
6K
میشود ...! میشود تا ابد... برایم بمانی ...؟ و من هم .... تو را ... درست در مرکزِ قلبم و تا آن سوی اَبدیت نگه دارم ....! بگو می‌شود ...!؟ ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب ....

میشود ...! میشود تا ابد... برایم بمانی ...؟ و من هم .... تو را ... درست در مرکزِ قلبم و تا آن سوی اَبدیت نگه دارم ....! بگو می‌شود ...!؟ ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب ....

۱۷ ساعت پیش
4K
و تو .... همانندِ..... جان در بَدَنی ...!! ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب.....

و تو .... همانندِ..... جان در بَدَنی ...!! ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب.....

۱۷ ساعت پیش
4K
و هیچ می‌دانستی ..!! این ... دستانِ گرم و پُر از عشقت ... دلِ مرا تا ابد ‌‌‌... به بودنت ... به دوست داشتنت ... گرم میکند ...!؟ ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب....

و هیچ می‌دانستی ..!! این ... دستانِ گرم و پُر از عشقت ... دلِ مرا تا ابد ‌‌‌... به بودنت ... به دوست داشتنت ... گرم میکند ...!؟ ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب....

۱۸ ساعت پیش
4K
دلبرا ... بین خودمان بماند ... اما ... من هیچ کس را.... همانند تو دوست نداشتم و ندارم ..!! اصلا ... هیچ‌کس .. برایم ...تو ....نمیشود ... چون تو برایم... یک خاصِ دوست داشتنی هستی ...

دلبرا ... بین خودمان بماند ... اما ... من هیچ کس را.... همانند تو دوست نداشتم و ندارم ..!! اصلا ... هیچ‌کس .. برایم ...تو ....نمیشود ... چون تو برایم... یک خاصِ دوست داشتنی هستی ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب...

۱۸ ساعت پیش
5K
خودت بگو ...!! مگر من .... اَمن تر از .... شانه هایِ مردانهِ تو ..... چیزی را سراغ دارم ...!؟⁦ ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب...

خودت بگو ...!! مگر من .... اَمن تر از .... شانه هایِ مردانهِ تو ..... چیزی را سراغ دارم ...!؟⁦ ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب...

۱ روز پیش
3K
و صبح هایم... چه لذت بخش تر میشود .... وقتی که ..... چشمانم را باز میکنم ..... و خودم را ... در آغوش پُر از عشقِ مَردی می‌بینم ... که همهِ دنیایِ من است ....⁦♥ ...

و صبح هایم... چه لذت بخش تر میشود .... وقتی که ..... چشمانم را باز میکنم ..... و خودم را ... در آغوش پُر از عشقِ مَردی می‌بینم ... که همهِ دنیایِ من است ....⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب .....

۱ روز پیش
4K
دلبرا ... میشود ناگهانی ..... دستم را بگیری.... بگویی ... مرو جانانِ من ... من هم کلی ذوق کنم ... و بگویم ‌..... باشد.... برایت میمانم ... میمانم .....و ... گَر بخواهی .... جان هم ...

دلبرا ... میشود ناگهانی ..... دستم را بگیری.... بگویی ... مرو جانانِ من ... من هم کلی ذوق کنم ... و بگویم ‌..... باشد.... برایت میمانم ... میمانم .....و ... گَر بخواهی .... جان هم به قربانت میکنم ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب .....

۱ روز پیش
5K
و آغوشِ گرم و پُر از عشقِ تو ‌‌‌.... علتِ تمام... حالِ خوبِ من است ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب ....

و آغوشِ گرم و پُر از عشقِ تو ‌‌‌.... علتِ تمام... حالِ خوبِ من است ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب ....

۱ روز پیش
4K
عشق جان ‌‌‌‌... من آرامشِ ... با تو بودن را.... با دنیایی از دارایی هایِ با ارزش .‌.... عوض نخواهم کرد...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب....

عشق جان ‌‌‌‌... من آرامشِ ... با تو بودن را.... با دنیایی از دارایی هایِ با ارزش .‌.... عوض نخواهم کرد...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب....

۱ روز پیش
4K
عمرِ من .... میشود ... با دستانِ پر از عشقت .... موهای خرمایی رنگم را ... برایم گیس کنی..... تا من از ... فرطِ خوشحالی ... در پوستِ خود نگنجم ....!! ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب ...

عمرِ من .... میشود ... با دستانِ پر از عشقت .... موهای خرمایی رنگم را ... برایم گیس کنی..... تا من از ... فرطِ خوشحالی ... در پوستِ خود نگنجم ....!! ⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب ....

۱ روز پیش
4K
ای من به فدایِ... آن بوسه هایِ.... شیرین و جانانهِ تو شوم....! که هر بوسه ات... گویا..‌.. روح و جان مرا .... دوباره متولد می‌کند ‌‌‌‌...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب .....

ای من به فدایِ... آن بوسه هایِ.... شیرین و جانانهِ تو شوم....! که هر بوسه ات... گویا..‌.. روح و جان مرا .... دوباره متولد می‌کند ‌‌‌‌...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب .....

۱ روز پیش
5K
و دوست داشتنِ تو را..... ببشتر از هر کارِ دیگری بلدم ‌..‌ خودت هم خوب میدانی .....! من در دیوانه کردن و شیدا کردنِ تو‌... عجیب مهارت دارم ....⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب .....

و دوست داشتنِ تو را..... ببشتر از هر کارِ دیگری بلدم ‌..‌ خودت هم خوب میدانی .....! من در دیوانه کردن و شیدا کردنِ تو‌... عجیب مهارت دارم ....⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب .....

۱ روز پیش
5K
#بدون فیک

#بدون فیک

۱ روز پیش
3K
خوشِ خندهِ من...‌!! همین خنده هایِ ... بلند بلندمان.... همین قهقهه هایِ بلند .... همین شادی هایِ کوچک و سادهِ بی وقفه ..... همهِ همه...... معنای باهم بودنمان ..... و عشقمان را کامل می‌کند.....⁦♥ ️⁩ ...

خوشِ خندهِ من...‌!! همین خنده هایِ ... بلند بلندمان.... همین قهقهه هایِ بلند .... همین شادی هایِ کوچک و سادهِ بی وقفه ..... همهِ همه...... معنای باهم بودنمان ..... و عشقمان را کامل می‌کند.....⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب...‌.

۱ روز پیش
4K
نفس جان.... مگر... زیباتر از این هم هست .... که دستانت را بگیرم .... و بدانم .... که ..... دیگر .. فقطِ فقط.... آغوشت ... دستانت.... قلبت... و تمامِ وجودت.... از آنِ من است .....⁦♥ ...

نفس جان.... مگر... زیباتر از این هم هست .... که دستانت را بگیرم .... و بدانم .... که ..... دیگر .. فقطِ فقط.... آغوشت ... دستانت.... قلبت... و تمامِ وجودت.... از آنِ من است .....⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب.....

۲ روز پیش
5K
یارِ من.... همهِ آدم ها را... کنار گذاشتم ... اما .....تو را.... درست در وسطِ قلبم .... و تا ابد... برایِ خود نگه داشتم ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب..‌..

یارِ من.... همهِ آدم ها را... کنار گذاشتم ... اما .....تو را.... درست در وسطِ قلبم .... و تا ابد... برایِ خود نگه داشتم ...⁦♥ ️⁩ #بدون مخاطب..‌..

۲ روز پیش
4K