نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بدک_نیس (۱ تصویر)

ما هردم از این باغ گل میکشیم گلی میکشیم یه اتاق غم آلود یه صورت نخندیده دلم دریاعه خب اما پر از ماهی گندیده یه اتمسفر آلوده یه دفتر پره نقاشی ولی طرحاش همه غمگینه ...

ما هردم از این باغ گل میکشیم گلی میکشیم یه اتاق غم آلود یه صورت نخندیده دلم دریاعه خب اما پر از ماهی گندیده یه اتمسفر آلوده یه دفتر پره نقاشی ولی طرحاش همه غمگینه وقتی دور ازم باشی و دوریت کرده این قلبمو سم پاشی یه حوله بنفشه دور ...

۲۶ دی 1398
92K