نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بطلب_حرم (۴ تصویر)

چند روزی است که تا میشنوم حرفش را « اربعین ، کرببلا » ؛ این دل من میریزد #بطلب_حرم

چند روزی است که تا میشنوم حرفش را « اربعین ، کرببلا » ؛ این دل من میریزد #بطلب_حرم

۱۸ مهر 1398
8K
شبهاےِ جمــعہ ســر بہ هــوا مےشــود دلــ💕ــم... ازبَــس ڪه مےزنَـــد بہ سر مــن هواےِ تو😭 #شب_زیارتے_ارباب🌺 #السلام_علے_الحسین✋ پ.ن: 🌸🍃🌸🍃🌸: حـال و هـواۍ مـن بـه نـوای•|حـرم حـرم|• شـد مثـل ڪودکـے کـه بگـویـد: •|بغـل بغـل|• #بطلب_حرم 😭 ...

شبهاےِ جمــعہ ســر بہ هــوا مےشــود دلــ💕ــم... ازبَــس ڪه مےزنَـــد بہ سر مــن هواےِ تو😭 #شب_زیارتے_ارباب🌺 #السلام_علے_الحسین✋ پ.ن: 🌸🍃🌸🍃🌸: حـال و هـواۍ مـن بـه نـوای•|حـرم حـرم|• شـد مثـل ڪودکـے کـه بگـویـد: •|بغـل بغـل|• #بطلب_حرم 😭 #ملتمس_دعا

۲۸ تیر 1397
10K
#ایها_الارباب از رفیقان میرسد عکس حرم هےپشت هم آه!حتےعکس تو, دل راچه آسان مےبرد #بیچاره_اون_که_حرم_رو_ندیده #یا_حسین #بطلب_حرم

#ایها_الارباب از رفیقان میرسد عکس حرم هےپشت هم آه!حتےعکس تو, دل راچه آسان مےبرد #بیچاره_اون_که_حرم_رو_ندیده #یا_حسین #بطلب_حرم

۱۷ آبان 1396
6K
#ایها_الارباب از رفیقان میرسد عکس حرم هےپشت هم آه!حتےعکس تو, دل راچه آسان مےبرد #بیچاره_اون_که_حرم_رو_ندیده #بیچاره_تر_اون_که_دید_کربلاتو... #یا_حسین #بطلب_حرم

#ایها_الارباب از رفیقان میرسد عکس حرم هےپشت هم آه!حتےعکس تو, دل راچه آسان مےبرد #بیچاره_اون_که_حرم_رو_ندیده #بیچاره_تر_اون_که_دید_کربلاتو... #یا_حسین #بطلب_حرم

۹ آبان 1396
9K