نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بمبم (۳۸ تصویر)

بم بم و این دختر من تو افق محوم مزاحم نشید لطفا #بمبم #گاتسون

بم بم و این دختر من تو افق محوم مزاحم نشید لطفا #بمبم #گاتسون

۹ آذر 1398
348
مارکبم عزیزم #مارک #بمبم #مارکبم #گاتسون

مارکبم عزیزم #مارک #بمبم #مارکبم #گاتسون

۹ آذر 1398
410
همه دنبال مامان جین یونگ راه بیوقتید #جینیونگ #جیبی #بمبم #یوگیوم #گاتسون

همه دنبال مامان جین یونگ راه بیوقتید #جینیونگ #جیبی #بمبم #یوگیوم #گاتسون

۶ آذر 1398
550
دابل بیمون چقد بزرگ شدهه😭 😭 😭 #got7 #bambam #بمبم

دابل بیمون چقد بزرگ شدهه😭 😭 😭 #got7 #bambam #بمبم

۴ آذر 1398
318
فتوتیزر های بم بم برای CALL MY NAME منتشر شد✨ #GOT7 #CallMyName #bambam #got7 #kpop #kpoper #کیپاپ #کیپاپر #بمبم #بم_بم #گاتسون #گات_سون

فتوتیزر های بم بم برای CALL MY NAME منتشر شد✨ #GOT7 #CallMyName #bambam #got7 #kpop #kpoper #کیپاپ #کیپاپر #بمبم #بم_بم #گاتسون #گات_سون

۶ آبان 1398
275
فتوتیزرهای گات سون برای مینی آلبوم Call My Name منتشر شد~♥ ️ #گاتسون #گات_سون #کامبک #کیپاپ #کیپاپر #جی_بی #بمبم #بم_بم #CallMyName #got7 #kpop #kpoper #jb #bambam

فتوتیزرهای گات سون برای مینی آلبوم Call My Name منتشر شد~♥ ️ #گاتسون #گات_سون #کامبک #کیپاپ #کیپاپر #جی_بی #بمبم #بم_بم #CallMyName #got7 #kpop #kpoper #jb #bambam

۴ آبان 1398
952
عکس مارکبم برای مجله GO #گاتسون #مارک #بمبم #مارکبم

عکس مارکبم برای مجله GO #گاتسون #مارک #بمبم #مارکبم

۴ آبان 1398
246
خانواده ی ستاد دلقکا = گات سون متشکل از مامان جین یانگ بابا جه بوم فرزند کوچک بم بم #بمبم #جه_بوم #جینیونگ #گاتسون

خانواده ی ستاد دلقکا = گات سون متشکل از مامان جین یانگ بابا جه بوم فرزند کوچک بم بم #بمبم #جه_بوم #جینیونگ #گاتسون

۳ آبان 1398
263
استاد دلقک بازی = بم بم #بمبم #پادشاه_تایلند #گاتسون

استاد دلقک بازی = بم بم #بمبم #پادشاه_تایلند #گاتسون

۳ آبان 1398
157
فرشته ی زمینی من مرسی که هستی #بمبم #گاتسون

فرشته ی زمینی من مرسی که هستی #بمبم #گاتسون

۲۷ مهر 1398
83
لازمه درباره میزان خفن بودن این کلبریشن بگم؟! #kpop #kpoper #bambam #got7 #بمبم #بم_بم #کیپاپ #کیپاپر #گاتسون #گات_سون

لازمه درباره میزان خفن بودن این کلبریشن بگم؟! #kpop #kpoper #bambam #got7 #بمبم #بم_بم #کیپاپ #کیپاپر #گاتسون #گات_سون

۲۶ مهر 1398
297
یادی کنیم از این صحنه بسی زیبا💚 💞 #بلک_پینک #گاتسون #کیپاپ #کیپاپر #بلینک #آگاسه #بلکپینک #گات_سون #بمبم #بم_بم #لیسا #got7 #kpop #kpoper #blackpink #lisa #bamlisa #bambam

یادی کنیم از این صحنه بسی زیبا💚 💞 #بلک_پینک #گاتسون #کیپاپ #کیپاپر #بلینک #آگاسه #بلکپینک #گات_سون #بمبم #بم_بم #لیسا #got7 #kpop #kpoper #blackpink #lisa #bamlisa #bambam

۲۵ مهر 1398
641
عکسی از اجرای کینگ یونیت جین یونگ و بم بم پیوند برادران کینگ #کینگ #گاتسون #جینیونگ #بمبم #برادران_کینگ #جینبم وجدانن برای تخته شاسی و پروفایل خوفه من خودم انداختمش رو تخته شاسیم برسه دستم عکس ...

عکسی از اجرای کینگ یونیت جین یونگ و بم بم پیوند برادران کینگ #کینگ #گاتسون #جینیونگ #بمبم #برادران_کینگ #جینبم وجدانن برای تخته شاسی و پروفایل خوفه من خودم انداختمش رو تخته شاسیم برسه دستم عکس میدم

۱۸ مهر 1398
181
#GOT7 #kpop #kpoper #BamBam #bambam #got7 #گات_سون #گاتسون #کیپاپ #کیپاپر #عکسنوشته #فکت #تکست #بمبم #بم_بم

#GOT7 #kpop #kpoper #BamBam #bambam #got7 #گات_سون #گاتسون #کیپاپ #کیپاپر #عکسنوشته #فکت #تکست #بمبم #بم_بم

۲۱ شهریور 1398
495
#گاتسون #جی_بی #جکسون #مارک #بمبم #کیپاپ #گات_سون #کیپاپر #لیدر #kpop #got7 #kpoper #jb #mark #jackson #bambam

#گاتسون #جی_بی #جکسون #مارک #بمبم #کیپاپ #گات_سون #کیپاپر #لیدر #kpop #got7 #kpoper #jb #mark #jackson #bambam

۱۶ تیر 1398
322
6 روز تا شروع تور جهانی #گاتسون 💚 ✌ #کیپاپ #کیپاپر #گات_سون #بمبم #kpop #kpoper #bambam #got7

6 روز تا شروع تور جهانی #گاتسون 💚 ✌ #کیپاپ #کیپاپر #گات_سون #بمبم #kpop #kpoper #bambam #got7

۱۹ خرداد 1398
94
#Bromance #Bambam #Jackson #GOT7 #KPOP #KPOPER #بمبم #جکسون #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپاپر #برادری #رفاقت

#Bromance #Bambam #Jackson #GOT7 #KPOP #KPOPER #بمبم #جکسون #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپاپر #برادری #رفاقت

۱۵ خرداد 1398
407
#بمبم #درخواستی 💚 کینگ تایلند/پسر آگاسه ها💚 #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپاپر #kpop #kpoper #got7 #bambam

#بمبم #درخواستی 💚 کینگ تایلند/پسر آگاسه ها💚 #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپاپر #kpop #kpoper #got7 #bambam

۲۲ اردیبهشت 1398
91
#بمبم #درخواستی 💚 کینگ تایلند/پسر آگاسه ها💚 #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپاپر #kpop #kpoper #got7 #bambam

#بمبم #درخواستی 💚 کینگ تایلند/پسر آگاسه ها💚 #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپاپر #kpop #kpoper #got7 #bambam

۲۲ اردیبهشت 1398
103
#بمبم #درخواستی 💚 کینگ تایلند/پسر آگاسه ها💚 #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپاپر #kpop #kpoper #got7 #bambam

#بمبم #درخواستی 💚 کینگ تایلند/پسر آگاسه ها💚 #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپاپر #kpop #kpoper #got7 #bambam

۲۲ اردیبهشت 1398
194