نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بنواز (۳ تصویر)

#بنواز چنگ عشق تو به نغمات لم یزل کز چنگ‌های عشق تو جانست تار تار... #مولانای_جان 🌹

#بنواز چنگ عشق تو به نغمات لم یزل کز چنگ‌های عشق تو جانست تار تار... #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
10K
#عشق زیبا می رقصد اما نه #برای هر کس #تنها برای آنکس که ساز #عشق را زیبا می نوازد پس زیبا #بنواز 🎻🎻🎻 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#عشق زیبا می رقصد اما نه #برای هر کس #تنها برای آنکس که ساز #عشق را زیبا می نوازد پس زیبا #بنواز 🎻🎻🎻 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۰ بهمن 1395
3K
ساقی امشب منم و راهِ شب و دستِ #نیاز با ، دو پیمانه ، از آن تلخ ، مرا باز #بساز در خودم ، گُم شده ام ، تا که بجوُیَم خود را خُمِ مَی ...

ساقی امشب منم و راهِ شب و دستِ #نیاز با ، دو پیمانه ، از آن تلخ ، مرا باز #بساز در خودم ، گُم شده ام ، تا که بجوُیَم خود را خُمِ مَی را به سَرم ریز و به راهم #انداز وای از این خاطرِ آزرده ، که ...

۱۸ مهر 1394
2K