نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهار_موسوی (۲ تصویر)

پیرزن مانند همیشه کنار حوضچه کوچک و آبی رنگ وسط حیاط نشسته بود و به درخت سیب کوچک روبرویش خیره بود اما اینبار نوع نگاه پیرزن رنگ دیگری به خود داشت و رنگ نا امیدی ...

پیرزن مانند همیشه کنار حوضچه کوچک و آبی رنگ وسط حیاط نشسته بود و به درخت سیب کوچک روبرویش خیره بود اما اینبار نوع نگاه پیرزن رنگ دیگری به خود داشت و رنگ نا امیدی بخود گرفته بود خوب به یاد می آورد...روزی را که دو نفری دست در دست ...

۱۰ بهمن 1398
116K