نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بهناز_مترج (۱ تصویر)

صغرا خانوم خوب می دانست بهترین تهدید برای ما بچه‌های تنها رها شده از ده صبح تا ده شب، این است که چادر مشکیش را از توی کمد بردارد، بازش کند، بیندازد سرش و بگوید ...

صغرا خانوم خوب می دانست بهترین تهدید برای ما بچه‌های تنها رها شده از ده صبح تا ده شب، این است که چادر مشکیش را از توی کمد بردارد، بازش کند، بیندازد سرش و بگوید من رفتم ... همین کافی بود که ما به گریه بیفتیم، گوشه چادرش را بگیریم ...

۳ هفته پیش
25K