نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بپذیرید (۲ تصویر)

#شجاعت #عاشق‌ شدن را ممکن می‌سازد. شجاعت لازم است تا اجازه دهید یک فرد #خود واقعی‌تان را با همه‌ی عیوب موجود ببیند، و شجاعت لازم است تا کسی را که مانند خودتان عیب‌ونقص دارد، #بپذیرید.. ...
عکس بلند

#شجاعت #عاشق‌ شدن را ممکن می‌سازد. شجاعت لازم است تا اجازه دهید یک فرد #خود واقعی‌تان را با همه‌ی عیوب موجود ببیند، و شجاعت لازم است تا کسی را که مانند خودتان عیب‌ونقص دارد، #بپذیرید.. #ریشما_سوجانی / شجاع باش دختر

۲۸ آبان 1398
567
قدم به قدم تا #شادی قدم اول:کمتر فکر کنید , بیشتر #احساس کنید.✔ قدم دوم:کمتر اخم کنید, بیشتر #لبخند بزنید.✔ قدم سوم:کمتر صحبت کنید, بیشتر #گوش دهید.✔ قدم چهارم:کمتر قضاوت کنید, بیشتر #بپذیرید.✔ قدم پنجم:کمتر ...

قدم به قدم تا #شادی قدم اول:کمتر فکر کنید , بیشتر #احساس کنید.✔ قدم دوم:کمتر اخم کنید, بیشتر #لبخند بزنید.✔ قدم سوم:کمتر صحبت کنید, بیشتر #گوش دهید.✔ قدم چهارم:کمتر قضاوت کنید, بیشتر #بپذیرید.✔ قدم پنجم:کمتر ببینید، بیشتر #انجام دهید.✔ قدم ششم:کمتر گلایه کنید, بیشتر #سپاسگزار-باشید.✔ قدم هفتم:کمتر بترسید, بیشتر #دوست-داشته-باشید.✔

۲۵ آبان 1394
24