نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بچرخ_تا_بچرخیم (۲۰ تصویر)

#becharkh_ta_becharkhim #part_34 داتام برو بابا و درد ...بلند شدم برم سمت اتاقم .ارتین گفت کاری کنم که فک کنه عاشقم .پس چرا من از بازی یه لذتی ببرم و یه چیزی دستگیرم نشه .راهی که ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_34 داتام برو بابا و درد ...بلند شدم برم سمت اتاقم .ارتین گفت کاری کنم که فک کنه عاشقم .پس چرا من از بازی یه لذتی ببرم و یه چیزی دستگیرم نشه .راهی که نرفت بودم و برگشتم . _کاری داشتی؟ اتریسا پسره دیوونه .فقط بلده تیکه بندازه .خداروشکر ...

۲ ساعت پیش
24K
#becharkh_ta_becharkhim #part_33 داتام با ارتین داشتیم تو پارک قدم میزدیم .نمی دونستم اول قراره اون شروع کنه به حرف زدن یا من . +خوب بگو چخبرا ؟ _راستش تا الان که خیلی داره خوب نقش ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_33 داتام با ارتین داشتیم تو پارک قدم میزدیم .نمی دونستم اول قراره اون شروع کنه به حرف زدن یا من . +خوب بگو چخبرا ؟ _راستش تا الان که خیلی داره خوب نقش بازی می کنه فقط منتظرم بدونم که حلقه دوم فیلم از کی قراره شروع بشه ...

۹ ساعت پیش
35K
#becharkh_ta_becharkhim #part_32 ارتین :این کارو نکنه چیکار کنه اخه ...هه . زبونم قفل شده بود ارتین اینجوری درمورد من حرف میزد؟من دارم برای کار اون خودمو به آب و آتیش می زنم اونوقت اون ...تلفن ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_32 ارتین :این کارو نکنه چیکار کنه اخه ...هه . زبونم قفل شده بود ارتین اینجوری درمورد من حرف میزد؟من دارم برای کار اون خودمو به آب و آتیش می زنم اونوقت اون ...تلفن داتام زنگ زد . +ارتین وایسا بیام باهات کار دارم . داتام رفت و این ...

۱ روز پیش
74K
#becharkh_ta_becharkhim #part_31 _هیچی +میگم چرا صورتت کبوده ؟ ای ابتین خدا نکشتت که برداشتی منو این شکلی درست کردی که اینا مثلا بویی نبرن که من کجا بودم و بدتر انداختیشون به جون من بیچاره ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_31 _هیچی +میگم چرا صورتت کبوده ؟ ای ابتین خدا نکشتت که برداشتی منو این شکلی درست کردی که اینا مثلا بویی نبرن که من کجا بودم و بدتر انداختیشون به جون من بیچاره . _هیچی بابا چرا داد میزنی یه تصادف کوچیک کردم . +چرا رفتی بیرون ؟ ...

۱ روز پیش
50K
#becharkh_ta_becharkhim #part_30 +خب بگو _ای بابا ..تو دهن منو صاف کردی ..چند بار بگم من هیچی یادم نمیاد ‌ +تو یکی راست میگی _پ ن عمه خدابیامرزت راست میگه +ببین پا رو دم من نزار ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_30 +خب بگو _ای بابا ..تو دهن منو صاف کردی ..چند بار بگم من هیچی یادم نمیاد ‌ +تو یکی راست میگی _پ ن عمه خدابیامرزت راست میگه +ببین پا رو دم من نزار _ماشالله اینقدر دمت درازه که هر جا پا میزارم یه تیکه ازش اونجا هست +تو ...

۴ روز پیش
44K
#becharkh_ta_becharkhim #part_29 اخییش..بالاخره تونستم یه هوای تازه بخورم.مردم از بس تو خونه یه گوشه نشستم و ادای ادمای دیوونه رو درآوردم . این ارتین گور به گوری هم معلوم نیست کدوم قبرستون که برداشته منو ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_29 اخییش..بالاخره تونستم یه هوای تازه بخورم.مردم از بس تو خونه یه گوشه نشستم و ادای ادمای دیوونه رو درآوردم . این ارتین گور به گوری هم معلوم نیست کدوم قبرستون که برداشته منو اینجا آورده. وایسا ببینم اصلا این چرا سراغی از من نمیگیره ؟مثلا خیر سرم دارم ...

۱ هفته پیش
73K
#becharkh_ta_becharkhim #part_28 رفتم سمت مجسمه ..خداروشکر داتام نبود و می تونستم کارم و با خیال راحت و در کمال آرامش انجام بدم . سعی کردم بلندش کنم خیلی سنگین بود اما به هر جون کندنی ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_28 رفتم سمت مجسمه ..خداروشکر داتام نبود و می تونستم کارم و با خیال راحت و در کمال آرامش انجام بدم . سعی کردم بلندش کنم خیلی سنگین بود اما به هر جون کندنی بود بلندش کردم . صدای چرخیدن کلید توی قفل میومد. وا ...مگه جز داتام کس ...

۱ هفته پیش
113K
#becharkh_ta_becharkhim #part_27 این جا اینقدر بزرگه که هر چقدر از اول میام به آخر از وسط میرم به اول و دو روز وقت گذاشتم و هنوز نتونستم همه سوراخاشو ببینم .یه اتاق هم هست که ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_27 این جا اینقدر بزرگه که هر چقدر از اول میام به آخر از وسط میرم به اول و دو روز وقت گذاشتم و هنوز نتونستم همه سوراخاشو ببینم .یه اتاق هم هست که درش قفله . نمی دونم چی اونجاست اما خیلی کنجکاو بدونم .اووووف...حوصلم سررفت نه نمیشه ...

۱ هفته پیش
89K
#becharkh_ta_becharkhim #part_25 +دکتر _نه بابا؟دکتر؟سردیتون نکنه؟ +نه همین خوبه _گفتم اسمت؟ +داتام _الکی. اقای مرداد الان کجا میریم ؟ +وایسا می فهمی دو ساعت بود که گذشته بود و همینجوری داشت میرفت درستش این بود ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_25 +دکتر _نه بابا؟دکتر؟سردیتون نکنه؟ +نه همین خوبه _گفتم اسمت؟ +داتام _الکی. اقای مرداد الان کجا میریم ؟ +وایسا می فهمی دو ساعت بود که گذشته بود و همینجوری داشت میرفت درستش این بود که الان شلوغ بازی در بیارم اما بهش اعتماد داشتم که بهم کاری نداره .این ...

۱ هفته پیش
108K
+Warum gehst du nicht nach draußen? (دکتر چرا بیرون نمیاد ) +Ich suche eine kranke Person, um dich zu sehen. (دارم به مریض رسیدگی می کنم شما برید ) داتام:داشتم می گفتم تو از فردا ...

+Warum gehst du nicht nach draußen? (دکتر چرا بیرون نمیاد ) +Ich suche eine kranke Person, um dich zu sehen. (دارم به مریض رسیدگی می کنم شما برید ) داتام:داشتم می گفتم تو از فردا با من میای خونه من. _اونوقت به چه علت؟ +راه بهتری داری؟ راست می گفت ...

۲ هفته پیش
107K
#becharkh_ta_becharkhim #part_23 +چه خبرته ؟ _به تو چه برو بگو بزرگ ترت بیاد . اه..اخه دختر دو دقیقه جلو زبون تو بگیر .چشمای داتام رو فقط باید می‌دیدید شده بود دوتا سکه ۱۰۰ تومنی . ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_23 +چه خبرته ؟ _به تو چه برو بگو بزرگ ترت بیاد . اه..اخه دختر دو دقیقه جلو زبون تو بگیر .چشمای داتام رو فقط باید می‌دیدید شده بود دوتا سکه ۱۰۰ تومنی . دوباره شروع کردم که شک نکنه . _وااااییی .. چرا من اینجام ..چرا دستم شکسته ...

۲ هفته پیش
184K
#becharkh_ta_becharkhim #part_22 دیگه وقتش بود ...اروم اروم چشمام رو باز کردم ..وقت نقش بازی کردن بود .. _من کجام ؟ +خوبی؟ دوباره چشمام تو چشماش قفل شد اما به روی خودم نیاوردم ..من اینجا نیومدم ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_22 دیگه وقتش بود ...اروم اروم چشمام رو باز کردم ..وقت نقش بازی کردن بود .. _من کجام ؟ +خوبی؟ دوباره چشمام تو چشماش قفل شد اما به روی خودم نیاوردم ..من اینجا نیومدم که عاشق بشم .. _تو کی؟ +نمیشناسی؟ _من کیم؟؟تو کی؟؟من کجام؟؟ شروع کردم به داد ...

۲ هفته پیش
84K
#becharkh_ta_becharkhim #part_21 مردم از بس از این ور خیابون رفتم اونور خیابون ..پس چرا این دوست ارتین نمیاد ... اهان خودشه از دور داره میاد ..تلفن شروع کرد به زنگ زدن .. +آماده ای؟ _پ ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_21 مردم از بس از این ور خیابون رفتم اونور خیابون ..پس چرا این دوست ارتین نمیاد ... اهان خودشه از دور داره میاد ..تلفن شروع کرد به زنگ زدن .. +آماده ای؟ _پ ن پ نیم پزم +هیستوری گوشی تو پاک کن _نمی گفتی خودم میکردم صدای بوق ...

۲ هفته پیش
29K
#becharkh_ta_becharkhim #part_20 الام یه ماهه که گذشته و من بلیط به دست در مقابل خانوادمم و دارم میرم اونور . ارتین به بهانه ادامه تحصیل من بابا رو راضی کرد ..اول مخالفت می کرد شدید ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_20 الام یه ماهه که گذشته و من بلیط به دست در مقابل خانوادمم و دارم میرم اونور . ارتین به بهانه ادامه تحصیل من بابا رو راضی کرد ..اول مخالفت می کرد شدید اما نمی دونم چطور ارتین راضی اش کرد . +دختر بابا چرا ناراحته؟ ناراحت چیه ...

۲ هفته پیش
114K
#becharkh_ta_becharkhim #part_19 داشتم برای خواب آماده می شدم که صدای در اومد . ارتین:می تونم بیام تو ؟ _وایسا رفتم سریع مانتومو رو لباسم پوشیدم _بیا تو +ببخشید مزاحمت شدم _خوب می بخشم بگو چیکار ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_19 داشتم برای خواب آماده می شدم که صدای در اومد . ارتین:می تونم بیام تو ؟ _وایسا رفتم سریع مانتومو رو لباسم پوشیدم _بیا تو +ببخشید مزاحمت شدم _خوب می بخشم بگو چیکار داری +باید کم کم کاراتو بکنیم بیای اونور _اونور؟؟؟کدوم ور؟ +ببین داتام الان تو آلمانه...خودت ...

۲ هفته پیش
109K
#becharkh_ta_becharkhim #part_5 صدای خنده بلندی رو می شنیدم اما نمی دونستم کیه ... چشمامو به آرامی باز کردم ..دیدم کسی دورم نیست ...روی یه تخت بزرگ سفید خوابیده بودم و سرم به دستم وصل بود ...

#becharkh_ta_becharkhim #part_5 صدای خنده بلندی رو می شنیدم اما نمی دونستم کیه ... چشمامو به آرامی باز کردم ..دیدم کسی دورم نیست ...روی یه تخت بزرگ سفید خوابیده بودم و سرم به دستم وصل بود ...سرم؟؟؟؟؟ _ارمیتااااااااا نه صدایی نه چیزی ..ای خدا مثل اینکه خودم باید بلند شم ..صدای ...

۳ هفته پیش
170K
#بچرخ_تا_بچرخیم..

#بچرخ_تا_بچرخیم..

۲۲ خرداد 1396
601
. کتاب «بچرخ تا بچرخیم» به زودی منتشر خواهد شد. مرکز اوج کودک و نوجوان اعلام کرد با پایان تصویرسازی و صفحه‌آرایی کتاب داستان «بچرخ تا بچرخیم»، نسخه دیجیتالی و سپس نسخه چاپی آن، وارد ...

. کتاب «بچرخ تا بچرخیم» به زودی منتشر خواهد شد. مرکز اوج کودک و نوجوان اعلام کرد با پایان تصویرسازی و صفحه‌آرایی کتاب داستان «بچرخ تا بچرخیم»، نسخه دیجیتالی و سپس نسخه چاپی آن، وارد بازار کتاب خواهد شد. این کتاب داستان براساس فیلم پویانمایی مشهور «بچرخ تا بچرخیم» در ...

۷ اردیبهشت 1395
1K
. ✔محمد سرشار نوشت: @mohammadsarshar ✅فیلمنامه پویانمایی «بچرخ تا بچرخیم» را براساس داستان کوتاهی از خودم نوشتم. چهارم بهمن 1392، «داستان ما و کدخدایی که نمیخواست فرفره بسازیم» در فضای مجازی منتشر شد و تا ...

. ✔محمد سرشار نوشت: @mohammadsarshar ✅فیلمنامه پویانمایی «بچرخ تا بچرخیم» را براساس داستان کوتاهی از خودم نوشتم. چهارم بهمن 1392، «داستان ما و کدخدایی که نمیخواست فرفره بسازیم» در فضای مجازی منتشر شد و تا قبل از پایان سال، صدها هزار بار، دست به دست گشت. این داستان اینقدر پرطرفدار ...

۲۶ فروردین 1395
1K
انیمیشن جنجالی در مورد فناوری هسته ای #بچرخ_تا_بچرخیم #بازنشر بعد #برجام چی می شه؟ اگه آمریکاییا بیان ایران، چی کار می کنن؟ ما باید چی کار کنیم؟ #انیمیشن «بچرخ تا بچرخیم» قصه فرفره ساختن «مسعود» ...

انیمیشن جنجالی در مورد فناوری هسته ای #بچرخ_تا_بچرخیم #بازنشر بعد #برجام چی می شه؟ اگه آمریکاییا بیان ایران، چی کار می کنن؟ ما باید چی کار کنیم؟ #انیمیشن «بچرخ تا بچرخیم» قصه فرفره ساختن «مسعود» و «مجید» و «مصطفی» است؛ ماجرای #توافق «عمو حسن» با «آقای سام»؛ تا هم فرفره ...

۲۶ فروردین 1395
2K