نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بچه_لوس_وزارت (۱ تصویر)

‌شرح در تصویر⁉️ با اضافه شدن گری هوپر، تعداد خارجی های #بچه_لوس_وزارت در دوران سلطانی فر به عدد 13 میرسه! مقایسه کنید با چهار خارجی پرسپولیس... کاش زودتر سال ١۴٠٠ برسه تا اینا کل ارز ...

‌شرح در تصویر⁉️ با اضافه شدن گری هوپر، تعداد خارجی های #بچه_لوس_وزارت در دوران سلطانی فر به عدد 13 میرسه! مقایسه کنید با چهار خارجی پرسپولیس... کاش زودتر سال ١۴٠٠ برسه تا اینا کل ارز مملکت رو بخاطر کیسه‌ی حکومتی به فنا ندادن!

۶ روز پیش
6K