نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیوگرافی (۱۰۹ تصویر)

ســـــخـــــت اَســـــت... فـــرآمـــوش ڪـــردن ڪـــســـے ڪـــہ... بـــآ آن هـــمـــہ چـــیـــز و هـــمـــہ ڪـــس رو فـــرآمـــوش ڪـــردم... :) #بیوگرافی #غمگین #mood

ســـــخـــــت اَســـــت... فـــرآمـــوش ڪـــردن ڪـــســـے ڪـــہ... بـــآ آن هـــمـــہ چـــیـــز و هـــمـــہ ڪـــس رو فـــرآمـــوش ڪـــردم... :) #بیوگرافی #غمگین #mood

۱ روز پیش
3K
مـــوهـــآش رو دوســـت دآشـــتـــم... ڪـــل هـــســـتـــیـــم بـــود... فـــهـــمـــیـــد دیـــوونـــشـــونـــم... مـــوهـــآش رو ڪـــوتـــآه ڪـــرد... :) #بیوگرافی #غمگین #جیهوپ #mood

مـــوهـــآش رو دوســـت دآشـــتـــم... ڪـــل هـــســـتـــیـــم بـــود... فـــهـــمـــیـــد دیـــوونـــشـــونـــم... مـــوهـــآش رو ڪـــوتـــآه ڪـــرد... :) #بیوگرافی #غمگین #جیهوپ #mood

۲ روز پیش
2K
روی دیــــوار قــــلــــبــــم نــــوشــــتــــم:

روی دیــــوار قــــلــــبــــم نــــوشــــتــــم:"ورود ممنوع!"... عـــــشـــــق آمــــد و گــــفــــت:"من سواد ندارم... :) #بیوگرافی #mood #غمگین

۲ روز پیش
2K
مـَـــنْ دَرْ چـِـــشـْـــمــــآنــــے غــَــرْقْ شــٌــدَمْ... ڪـْـــہ شــِــنــــآ دَرْ آنْ مــَــمـٰـــنــــوعٰ بـٓـــوٓدْ... :) #بیوگرافی #غمگین #mood

مـَـــنْ دَرْ چـِـــشـْـــمــــآنــــے غــَــرْقْ شــٌــدَمْ... ڪـْـــہ شــِــنــــآ دَرْ آنْ مــَــمـٰـــنــــوعٰ بـٓـــوٓدْ... :) #بیوگرافی #غمگین #mood

۲ روز پیش
2K
مـَــــرآ غـَــــرْقِ وٌجـــــودَشْ ڪـَــــردْ... اَمـــــآ... نــِـــجـــــآتــَـــمْ نـــَــدادْ... :) #بیوگرافی #غمگین

مـَــــرآ غـَــــرْقِ وٌجـــــودَشْ ڪـَــــردْ... اَمـــــآ... نــِـــجـــــآتــَـــمْ نـــَــدادْ... :) #بیوگرافی #غمگین

۲ روز پیش
1K
بــَـــرای خـــــودَم مــُـــتـــــأسـِــــفــَـــمْ ڪـــْـــه... اونــْـــقــَـــدرْ زِشــْـــتــَـــمْ ڪــْــه نــَـــه مـــــیـــــتـــــونــَـــمْ مــُــــخْ بــِـــزَنـــَــمْ... وَ هـَــــمْ اونـــْــقَدْرْ ســـــآدهْ اَم ڪـــْــه بــِـــهْ هــَـــرْ بـــَــرْقِ نــِـــگـــــآهــْـــٰی... مــُـــٓخــَـــمْ زَدِعْ مـــْــیـــّــشــِــٍـعْ... :) #بیوگرافی

بــَـــرای خـــــودَم مــُـــتـــــأسـِــــفــَـــمْ ڪـــْـــه... اونــْـــقــَـــدرْ زِشــْـــتــَـــمْ ڪــْــه نــَـــه مـــــیـــــتـــــونــَـــمْ مــُــــخْ بــِـــزَنـــَــمْ... وَ هـَــــمْ اونـــْــقَدْرْ ســـــآدهْ اَم ڪـــْــه بــِـــهْ هــَـــرْ بـــَــرْقِ نــِـــگـــــآهــْـــٰی... مــُـــٓخــَـــمْ زَدِعْ مـــْــیـــّــشــِــٍـعْ... :) #بیوگرافی

۲ روز پیش
3K
یـــــه روزی بـــــه یـــــه ڪـــــســـــی مـــــیـــــرســـــی ڪـــــه بـــــه گـــــذشـــــتـــــت اهـــــمـــــیـــــت نـــــمـــــیـــــده... چـــــون مـــــخـــــواد تـــــوی آیـــــنـــــدت ڪـــــنـــــارت بـــــاشـــــع... :) #بیوگرافی
عکس بلند

یـــــه روزی بـــــه یـــــه ڪـــــســـــی مـــــیـــــرســـــی ڪـــــه بـــــه گـــــذشـــــتـــــت اهـــــمـــــیـــــت نـــــمـــــیـــــده... چـــــون مـــــخـــــواد تـــــوی آیـــــنـــــدت ڪـــــنـــــارت بـــــاشـــــع... :) #بیوگرافی

۲ روز پیش
2K
اگـــــه الـــــان بـــــا یـــــه تـــــفـــــنـــــگ بـــــه مـــــغـــــزم شـــــلـــــیـــــڪ ڪـــــنـــــی... فـــــڪـــــر و خـــــیـــــالـــــت مـــــیـــــپـــــاشـــــه رو در و دیـــــوار... :) #بیوگرافی

اگـــــه الـــــان بـــــا یـــــه تـــــفـــــنـــــگ بـــــه مـــــغـــــزم شـــــلـــــیـــــڪ ڪـــــنـــــی... فـــــڪـــــر و خـــــیـــــالـــــت مـــــیـــــپـــــاشـــــه رو در و دیـــــوار... :) #بیوگرافی

۲ روز پیش
1K
درد قــــوی تــــرت مــــیــــڪــــنــــه... اشــــڪ شــــجــــاع تــــرت مــــیــــڪــــنــــه... قــــلــــب شــــڪــــســــتــــه عــــاقــــل تــــرت مــــیــــڪــــنــــه... پــــس بــــرای داشــــتــــن آیــــنــــده بــــهــــتـــــر... از گــــذشــــتــــه مــــمــــنــــون بـــــاش... :) #بیوگرافی

درد قــــوی تــــرت مــــیــــڪــــنــــه... اشــــڪ شــــجــــاع تــــرت مــــیــــڪــــنــــه... قــــلــــب شــــڪــــســــتــــه عــــاقــــل تــــرت مــــیــــڪــــنــــه... پــــس بــــرای داشــــتــــن آیــــنــــده بــــهــــتـــــر... از گــــذشــــتــــه مــــمــــنــــون بـــــاش... :) #بیوگرافی

۲ روز پیش
850
_بــــرو دنــــبــــال آرزو هــــات... +اگــــه آرزوم یــــه نــــفــــر بــــاشــــه چــــی؟!.. :) #بیوگرافی

_بــــرو دنــــبــــال آرزو هــــات... +اگــــه آرزوم یــــه نــــفــــر بــــاشــــه چــــی؟!.. :) #بیوگرافی

۲ روز پیش
1K
رزی #بیوگرافی

رزی #بیوگرافی

۴ هفته پیش
1K
لیسا #بیوگرافی

لیسا #بیوگرافی

۴ هفته پیش
1K
جیسو #بیوگرافی

جیسو #بیوگرافی

۴ هفته پیش
961
جنی #بیوگرافی

جنی #بیوگرافی

۴ هفته پیش
953
#خانواده_سلطنتی پسر سوم پادشاه نولان #بیوگرافی: پسر همسر سوم پادشاه هست ۲۱سالشه و به شدت خطر ناک و همون‌طور که از عکسش پیداس خوشگله😂 ⁦❤ ️⁩بیچاره تو ۱۹ سالگی عاشق یه دختره جادوگر میشه که ...

#خانواده_سلطنتی پسر سوم پادشاه نولان #بیوگرافی: پسر همسر سوم پادشاه هست ۲۱سالشه و به شدت خطر ناک و همون‌طور که از عکسش پیداس خوشگله😂 ⁦❤ ️⁩بیچاره تو ۱۹ سالگی عاشق یه دختره جادوگر میشه که طی اتفاقاتی دختره میمیره 😔 😭 و تا الان هم مجرده .

۳۰ بهمن 1398
4K
#بیوگرافی #Burak 💗 بوراک دنیز یک بازیگر ترکی متولد۱۷فوریه ۱۹۹۱ است ،از جمله سریال های مشهور او عشق حرف حالیش نمیشه وحکایت ما میباشد که به ترتیب در برابر هانده ارچل و هازال کایا قرار ...

#بیوگرافی #Burak 💗 بوراک دنیز یک بازیگر ترکی متولد۱۷فوریه ۱۹۹۱ است ،از جمله سریال های مشهور او عشق حرف حالیش نمیشه وحکایت ما میباشد که به ترتیب در برابر هانده ارچل و هازال کایا قرار گرفته است.از دیگر سریال های او میتوان به دروغگو های کوچک شیرین ،ملکه شب ،خاطرات ...

۱۸ بهمن 1398
10K
مه لقا جابری #بیوگرافی #مدلینگ ایرانی @aydamakanbnd

مه لقا جابری #بیوگرافی #مدلینگ ایرانی @aydamakanbnd

۱۳ بهمن 1398
3K
#نازنین #بیاتی #بیوگرافی

#نازنین #بیاتی #بیوگرافی

۹ آبان 1398
1K
#بیوگرافی نازنین بیاتی

#بیوگرافی نازنین بیاتی

۹ آبان 1398
1K
#بیوگرافی

#بیوگرافی

۲۷ مهر 1398
237