نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بی_ادعا (۹۰ تصویر)

◽️شهدا تنها به زبان نگفتند 《 اِنّی حَربٌ لَِمَن حٰاربَکُم... 》 #عاشورا را با تمام وجود درک کردند و مصداق «اَلَذیّنَ بَذَلوُ مُهَجَّهُم دُونَ الحُسین (ع)» شدند... ◽️رفیق!!! #شهادت معطل من و تو نمی‌ماند، اگر ...

◽️شهدا تنها به زبان نگفتند 《 اِنّی حَربٌ لَِمَن حٰاربَکُم... 》 #عاشورا را با تمام وجود درک کردند و مصداق «اَلَذیّنَ بَذَلوُ مُهَجَّهُم دُونَ الحُسین (ع)» شدند... ◽️رفیق!!! #شهادت معطل من و تو نمی‌ماند، اگر سرباز خدا نشوی؛ دیگری می‌شود. ◽️ #بی_ادعا باش و #شهدایی زندگی کن تمام هویت و ...

۸ شهریور 1398
11K
#دو_کلمه_حرف_حساب #شهدا تنها به زبان نگفتند «اِنّی حَربٌ لَِمَن حٰاربَکُم...؛» #عاشورا را با تمام وجود درک کردند و مصداق «اَلَذیّنَ بَذَلوُ مُهَجَّهُم دُونَ الحُسین علیه السلام» شدند... رفیق!!! #شهادت معطل من و تو نمی ماند، ...

#دو_کلمه_حرف_حساب #شهدا تنها به زبان نگفتند «اِنّی حَربٌ لَِمَن حٰاربَکُم...؛» #عاشورا را با تمام وجود درک کردند و مصداق «اَلَذیّنَ بَذَلوُ مُهَجَّهُم دُونَ الحُسین علیه السلام» شدند... رفیق!!! #شهادت معطل من و تو نمی ماند، اگر #سرباز_خدا نشوی، دیگری می شود. #بی_ادعا باش و #شهدایی زندگی کن تمام هویت و ...

۱۹ مرداد 1398
16K
آنها #جنـــــگ را دوست نداشتنـد دفــاع برایشان #مقــدس بـــــود ... مردان #بی_ادعا سرزمینم #خاکیان_خدایی

آنها #جنـــــگ را دوست نداشتنـد دفــاع برایشان #مقــدس بـــــود ... مردان #بی_ادعا سرزمینم #خاکیان_خدایی

۹ مهر 1397
6K
#کجایند_مردان #بی_ادعا❤

#کجایند_مردان #بی_ادعا❤

۱۷ مهر 1396
5K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
5K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
4K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
3K
#کجایند_مردان #بی_ادعا

#کجایند_مردان #بی_ادعا

۱۷ مهر 1396
3K