نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تـــرانه (۵ تصویر)

#اعلام حضور بیداری:/ #بیخوابی🌟💜 #تـــرانه💜 ۲:۱۳

#اعلام حضور بیداری:/ #بیخوابی🌟💜 #تـــرانه💜 ۲:۱۳

۲۸ مرداد 1398
6K
کی بیدارع:) #اعلام حضور:) #تـــرانه💜

کی بیدارع:) #اعلام حضور:) #تـــرانه💜

۲۷ مرداد 1398
3K
🌟✨✨💫❤ #تـــرانه❤ [ حالا مع صدایه خنده هاتو ع کجا بیارم وقتی دلم تنگ شد؟:) ]

🌟✨✨💫❤ #تـــرانه❤ [ حالا مع صدایه خنده هاتو ع کجا بیارم وقتی دلم تنگ شد؟:) ]

۲۴ مرداد 1398
3K
#منـ کـ با کـسی کاریـ ندارمـ . خودممـ واهنگـامـ و یه اتاقـ آخه منـ چیکار دارم ب کار بقیه به منـ چـ فقط بایـد با حسرـت نگا کنــم بگم آفرین:) #تـــرانه #:) #۱:۲۰ ‌ من ...

#منـ کـ با کـسی کاریـ ندارمـ . خودممـ واهنگـامـ و یه اتاقـ آخه منـ چیکار دارم ب کار بقیه به منـ چـ فقط بایـد با حسرـت نگا کنــم بگم آفرین:) #تـــرانه #:) #۱:۲۰ ‌ من را بگذارید به پایان برسد ...چشمانش را ک بست فکرها هجوم آوردند!

۲۱ مرداد 1398
7K
#تـــرانه ـ بیخوابی ـ :/ #هعیـــــــ خســـــتم...✖ خستـــــم از خــــــــــودم...✖ از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام...✖ فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے تفـــــاوتم...✖ ادعـــــا دارم ...

#تـــرانه ـ بیخوابی ـ :/ #هعیـــــــ خســـــتم...✖ خستـــــم از خــــــــــودم...✖ از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام...✖ فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے تفـــــاوتم...✖ ادعـــــا دارم ڪہ دلـــــم سنگـــــے شده...✖ نشـــــده...بخـــــدا نـــــشده..✖ مـــــن فقط خستـــــم...✖ بـــــے حوصلـــــم...✖ حٺے حـــــوصلہ خودمم نـــــدارم...✖ ...

۱۶ مرداد 1398
5K