نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تمام_نشدنی (۲ تصویر)

#شهادت یک واژه و راهِ ... #تمام_نشدنی است ... و آنقدر دست یافتنی است که هرکس می تواند، آرزویش را داشته باشد و امیدش را هم به دل، که حتما به آن دست خواهد یافت ...

#شهادت یک واژه و راهِ ... #تمام_نشدنی است ... و آنقدر دست یافتنی است که هرکس می تواند، آرزویش را داشته باشد و امیدش را هم به دل، که حتما به آن دست خواهد یافت ... و اما...هر آرزویی ... بهایی دارد ... بعضی ها با پول به آرزوهایشان می ...

۲۵ شهریور 1398
11K
#گاهی میانِ #این_همه #آدم #فقط #یک_نفر حالت را #می_فهمد ... حال آن یک نفر هم #نباشد #تو میمانی و یک حجمِ #تمام_نشدنی از #نفهمیدن را...

#گاهی میانِ #این_همه #آدم #فقط #یک_نفر حالت را #می_فهمد ... حال آن یک نفر هم #نباشد #تو میمانی و یک حجمِ #تمام_نشدنی از #نفهمیدن را...

۲۴ خرداد 1398
6K