نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تمدن_نکبت_غرب (۱ تصویر)

🌼رهبر فرزانه انقلاب : 🔸در خانواده ، همسر و مادر عضو اصلی هستند. 🔹زن در این مجموعه ، جای بسیار اساسی و رفیعی دارد . 🔻به همین خاطر ، وقتی اصل خانواده ، یعنی زن ...

🌼رهبر فرزانه انقلاب : 🔸در خانواده ، همسر و مادر عضو اصلی هستند. 🔹زن در این مجموعه ، جای بسیار اساسی و رفیعی دارد . 🔻به همین خاطر ، وقتی اصل خانواده ، یعنی زن ، متزلزل است ، در آنجا هیچ چیزی در جای خودش قرارندارد . #مادری #خانواده ...

۲۹ مهر 1398
126