نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تندتند_وَرق_نَزنی (۱ تصویر)

آدمهاٰ براے هَم مثْل یڪ کِتابن{❤ ️✨ } وقتےٖ به آخرِش مےرسن{💖 💫 } میرن سُراغ یِہ کتٰابِ دیگہ {🍂 ❤ ️} یاٰدمۅن باشہ{💖 🍃 } هَمدیگرو #تندتند_وَرق_نَزنیٖم..⁦❤ ️💖 💕

آدمهاٰ براے هَم مثْل یڪ کِتابن{❤ ️✨ } وقتےٖ به آخرِش مےرسن{💖 💫 } میرن سُراغ یِہ کتٰابِ دیگہ {🍂 ❤ ️} یاٰدمۅن باشہ{💖 🍃 } هَمدیگرو #تندتند_وَرق_نَزنیٖم..⁦❤ ️💖 💕

۱۹ خرداد 1398
9K