نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تنهائیم (۱ تصویر)

#تنهائیم حدی دارهـ #دلمـ گرفتهـ #کامنت😐❤💋 #Lίκε دیگه تنهاییم حدی داره از سنگم باشه کسی کم میاره آره در و دیوار اتاق تو رو یادم میاره گرفته دلم !ولم کن برم من که مهم نی ...

#تنهائیم حدی دارهـ #دلمـ گرفتهـ #کامنت😐❤💋 #Lίκε دیگه تنهاییم حدی داره از سنگم باشه کسی کم میاره آره در و دیوار اتاق تو رو یادم میاره گرفته دلم !ولم کن برم من که مهم نی گریمو ،هرجایی برم، فکرته که میخوره فکرمو بگو کی یادش رفت بارون و اتوبان و ...

۳ هفته پیش
40K