نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تنهایی_دونفر (۲ تصویر)

"تنهاییِ دو نفر" _باز شب شد تو موسیقی پلی کردی گوشی رو گذاشتی رو سینه‌ت زل زدی به سقف؟ _منم یه روز این گذشته رو ول می‌کنم _می‌ترسم همه آینده‌ت صرفِ گذشته بشه _خودمم می‌ترسم _خب وا بده...دندونی که درد می‌کنه رو باید کشید انداخت دور _آخرین باری که رفتم ...

۳ هفته پیش
5K
#تنهایی_دونفر _هی تو سرم میپیچه _چی میپیچه؟ _یا کل شهر عطرشو میزنن یا عطرش تو دماغ من مونده که مونده! _ینی الان بو میکشی بوش میاد؟ _اره...اره میاد _وای خیلی سخته که...هی دوست نداری بغلش ...

#تنهایی_دونفر _هی تو سرم میپیچه _چی میپیچه؟ _یا کل شهر عطرشو میزنن یا عطرش تو دماغ من مونده که مونده! _ینی الان بو میکشی بوش میاد؟ _اره...اره میاد _وای خیلی سخته که...هی دوست نداری بغلش میکردی الان؟ _بغلم که میکرد شب دوش نمیگرفتم بوش نره از سر و گردنم _بعد ...

۲۲ بهمن 1395
4K