نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جاویدالاثرشهیدیوسف_سجودی (۱ تصویر)

#کاروان_عشق 🔹 این تصویر در تاریخ 5 آبان سال 1360 در حالیکه نیروهای رزمنده آماده برای اعزام به منطقه غرب کشور می شدند گرفته شده است. 🔸 تعدادی از نیروهای سپاهی و بسیجی در قالب ...

#کاروان_عشق 🔹 این تصویر در تاریخ 5 آبان سال 1360 در حالیکه نیروهای رزمنده آماده برای اعزام به منطقه غرب کشور می شدند گرفته شده است. 🔸 تعدادی از نیروهای سپاهی و بسیجی در قالب یک گردان به نام گردان میثم به فرماندهی #جاویدالاثرشهیدیوسف_سجودی در تاریخ فوق به منطقه اعزام ...

۲ دی 1398
37K