نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جریانات_غربگرا (۱ تصویر)

فرقی نمی‌کند بحران یا جنایت چه باشد... قاچاق گوسفند : #سپاه قاچاق پیاز : سپاه عدم موفقیت در برجام: سپاه عامل سیل و زلزله: سپاه علت حمله تروریست‌ها: سپاه عامل گرانی‌ها: سپاه عامل باخت تیم ...

فرقی نمی‌کند بحران یا جنایت چه باشد... قاچاق گوسفند : #سپاه قاچاق پیاز : سپاه عدم موفقیت در برجام: سپاه عامل سیل و زلزله: سپاه علت حمله تروریست‌ها: سپاه عامل گرانی‌ها: سپاه عامل باخت تیم ملی به ژاپن: سپاه عامل تحریم: سپاه حذف #سپاه از قلوب مردم، نخستین پروژه نابودسازی ...

۱۲ فروردین 1398
69