نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جنگنده (۳۹۷ تصویر)

سرمایه گذاری ارتش #آمریکا برای تولید ربات قاتل ارتش آمریکا ۹۰۰ میلیون دلار برای تولید #رباتهای #جنگنده و گسترش فناوری تولید میکروپردازشگرها سرمایه گذاری کرده است.

سرمایه گذاری ارتش #آمریکا برای تولید ربات قاتل ارتش آمریکا ۹۰۰ میلیون دلار برای تولید #رباتهای #جنگنده و گسترش فناوری تولید میکروپردازشگرها سرمایه گذاری کرده است.

۱ هفته پیش
9K
#تجهیزات جنگی

#تجهیزات جنگی

۶ آذر 1397
4K
#جنگنده

#جنگنده

۱۰ آبان 1397
7K
#جنگنده

#جنگنده

۱۰ آبان 1397
7K
#جنگنده

#جنگنده

۱۰ آبان 1397
7K
#جنگنده

#جنگنده

۱۰ آبان 1397
7K
#جنگنده

#جنگنده

۳ مهر 1397
15K
#جنگنده

#جنگنده

۳ مهر 1397
16K
#جنگنده

#جنگنده

۲۲ اردیبهشت 1397
6K
#جنگنده

#جنگنده

۲۲ اردیبهشت 1397
5K
#جنگنده

#جنگنده

۲۲ اردیبهشت 1397
5K
#جنگنده

#جنگنده

۲۲ اردیبهشت 1397
5K
#جنگنده

#جنگنده

۱۳ اردیبهشت 1397
6K
#جنگنده

#جنگنده

۱۳ اردیبهشت 1397
6K
#جنگنده

#جنگنده

۱۳ اردیبهشت 1397
5K
#جنگنده

#جنگنده

۱۳ اردیبهشت 1397
5K
#جنگنده

#جنگنده

۱۱ آذر 1396
29K
#جنگنده

#جنگنده

۱۱ آذر 1396
13K
#جنگنده

#جنگنده

۱۱ آذر 1396
13K
#جنگنده

#جنگنده

۱۱ آذر 1396
27K